اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950830186420042

با امضای تفاهم نامه توسط معظمی و نصراله جهانگرد

همکاری فناورانه وزارت صنعت و فناوری توسعه می یابد

کد: 13950830186420042

https://goo.gl/OqQCPf

، تهران , (اخبار رسمی): منصور معظمی معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تفاهم نامه همکاری مشترک درحوزه فناوری اطلاعات امضاء کردند.

همکاری های فناورانه توسعه می یابد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،این تفاهم نامه ،‌همکاری دوجانبه را بمنظور استفاده بهینه از توانمندی های حقوقی ،‌فنی ،‌تخصصی و اجرایی طرفین در مسیر استقرار دولت هوشمند و همراه و انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین توسعه کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) درتعامل  با صنعت کشور و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در صنایع کشور توسعه می بخشد

 این تفاهم نامه که از سوی دکتر منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ومهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری به امضاء‌ رسید ،‌ دو طرف در مورد انجام اقداماتی مشترک بمنظور اجرای محتوای تفاهمنامه که د ر4 ماده تنظیم گردیده‌،‌تعهد نمودند.

براساس تفاهمنامه ،‌ سازمان گسترش در مواردی از جمله همکاری در اجرای برنامه استقرار دولت هوشمند و همراه و همچنین انتقال تجربیات  درایجاد نهادهای توسعه ای د ربخش صنعت و جلب مشارکت صنایع در توسعه کاربری فناوری اطلاعات ، ‌متعهد به انجام این اقدامات از طریق مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) می باشد و از طرفی  برخی ازتعهدات سازمان فناوری عبارتند از فراهم نمودن زمینه توانمند سازی خوشه های صنعتی دربکارگیری فناوری اطلاعات ،‌فعال کردن خوشه فناوری اطلاعات برای رشد بازارهای مرتبط و همکاری درایجاد و تعامل موثر و کارآمد بین اعضای زیست بوم کار آفرینی مبتنی بر فاوا و صنایع کشورمی باشد.

در این تفاهمنامه معاونت دولت الکترونیک از سوی سازمان فناوری ومرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) از سوی سازمان گسترش،  بعنوان بازوهای اجرایی این تفاهم نامه معرفی شدند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک سازمان توسعه‌ای بوده که به منظور گسترش و نوسازی صنایع کشور از راه بررسی های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر مدیریت و تاسیس شرکتهای صنعتی، معدنی و خدماتی و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی در سال 1346 تشکیل شده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]