کد: 13951028222095648

ایجاد شهرک سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه پیام

کد: 13951028222095648

https://goo.gl/3lJYhx

، تهران ، (اخبار رسمی): مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پیام با اشاره به روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی و استقبال کشور ها برای سرمایه گذاری در منطقه، گفت: شهرک سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد خواهد شد.

ایجاد شهرک سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه پیام

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فنلوری اطلاعات، وی اظهار داشت: با بهبود شرایط بین المللی تا کنون 21 میلیون دلار از سوی کشور های ترکیه، فرانسه و انگلیس در زمینه ی تولید کیسه های خونگیری، مواد غذایی، لوله های صنعتی و چاپ در منطقه ویژه پیام سرمایه گذاری شده است. 

زرندی افزود: علاوه بر سرمایه گذاری انجام گرفته توسط بخش خارجی جلسات هماهنگی با هیات هایی از کشور های چین، آذربایجان، ترکیه و کره برای جذب سرمایه انجام شده که جهت متمرکز نمودن ارائه خدمات به این سرمایه گذاران طرح ایجاد شهرک سرمایه گذاری خارجی در دست اجراست .
رئیس هیات مدیره پیام درادامه با اشاره به هدف اصلی از اجرا این طرح گفت: ایجاد جاذبه برای شرکت های خارجی از یک سو و درگاه ورود دانش، فناوری و صنعت به کشور و ایجاد اشتغال تخصصی پایدار از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت های بین المللی از جمله اهداف در احداث این شهرک است. 
 زرندی در پایان، پیام را بستری مناسب برای سرمایه گذاری خارجی  معرفی کرد و گفت: با استفاده از مزایای قانونی، مزیت های نسبی و امکانات و تاسیسات زیر بنایی و زیر ساختی و به ویژه تسهیل جذب سرمایه گذار خارجی، استقرار شرکت های خارجی در این مجموعه هدف گذاری شده است . 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.