اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951124234785518

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت:

با اختلاط مناسب، کیفیت آرد تضمین خواهد شد

کد: 13951124234785518

https://goo.gl/Zz9HI8

، تهران , (اخبار رسمی): کیفیت گندم داخلی چنانچه در مراحل برداشت، نگهداری و حمل به آن آسیبی وارد نشود، می‌توان آرد مورد نیاز خبازی را در سطح کشور به نحو مطلوب مدیریت کرد.

با اختلاط مناسب، کیفیت آرد تضمین خواهد شد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا مرتضوی، رییس این خانه با بیان مطلب فوق گفت: در سطح استانها و کشور با گونه های مختلفی از گندم مواجهیم که چند نوع آرد باید از این محصول استخراج شود. ۹۳ درصد آردهای ما آرد مشخصی است که مشمول استاندارد اجباری است و باید یک همگون سازی مناسبی انجام دهیم تا به کیفیت مورد نظر برسیم.

وی با بیان اینکه استاندارد اجباری تعریف شده بر اساس نیاز نانهای مختلف تعریف شده، گفت: برخی اعتقاد دارند استاندارد مذکور سختگیرانه تهیه شده اما به اعتقاد بنده با اعمال شیوه های صحیح ما میتوانیم آردهای فراتر از استاندارد اجباری از نظر کیفی داشته باشیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اضافه کرد: ما در کشور ۳ نوع آرد به میزان ۷ میلیون تن برای مصارف خبازی نیاز داریم. قطعا با انتخاب گندمهای مناسب و اختلاط صحیح از ذخایر ۱۱ میلیون تنی تولید داخل میتوانیم به راحتی آرد مرغوب مناسب نانهای مختلف کشور که حدود ۹۳ درصد نیاز کشور است را تهیه و تولید نماییم. حال چرا این کیفیت در کشور محقق نمیشود جای بحث دارد. در گذشته یک سازمان فکری پویا و فعالی به نام پژوهشکده غله و نان داشتیم که این وظیفه را عهدهدار بود ولی از زمانی که سازمان غله تبدیل به یک شرکت بازرگانی شد تحت تاثیر نظرات مدیران اجرایی نقشش را از دست داد و از حالت علمی خارج شد.

وی با بیان این که اختلاط کالای استراتژیک گندم جهت تولید آرد مقوله مهمی است که باید توسط یک سازمان فکری برنامه ریزی شود و به سازمان اجرایی ابلاغ a,د ،اظهار داشت : در حال حاضر پژوهشکده کارهای غیرعلمی مورد درخواست مدیران اجرایی را تئوریزه میکند. برای مثال در دهه ی ۶۰ کار به جایی رسیده بود که از آردسازان خواسته شد که ۳ درصد فضولات گندم و دانههای شکسته را جدا نکنند! و از آنجایی که آن زمان دستگاه سورتکس در کارخانجات موجود نبود در صورت جدا نکردن این سه درصد علفها و سایر ناخالصیها هم جداسازی نمیشد و درصد آلودگی قارچی بالا میرفت و ما با این دستور مخالفت کردیم لذا در حال حاضر تنها راه حل مشکلات موجود در مقوله کیفیت ایجاد یک سازمان فکری بدون دخالت مدیران اجرایی برای اختلاط مناسب گندمهای کشور است.

وی افزود: اگر پژوهشکده غلات بدون دخالت مدیران اجرایی گزارشات عالمانه خود را در موضوع داراییها گندم تهیه و ارائه کند ما میتوانیم پروتکلی را سازماندهی کنیم و با تنظیم و اجرای نقشه راهی مناسب مناطق تولید و مصرف گندم را شناسایی نموده و بر اساس نیازسنجیهای انجام شده گندم تولید داخل را با درصد اختلاط مناسب در مناطق مصرف توزیع کنیم که البته با تحقق این طرح میتوانیم کیفیتی ثابت و یکنواخت در کشور داشته باشیم که ضرورت دارد قبل از شروع فصل برداشت در اسفندماه این نقشه تکمیل و در فصل برداشت در دستور کار قرار گیرد.

تاکید بر کاهش و تثبیت واریته های گندم از سوی وزارت جهاد

وی در ادامه به اقدامات موثر وزارت جهاد کشاورزی در طرح بهزراعی گندم در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: از وزارت جهاد کشاورزی میخواهیم که واریته های باکیفیت گندم را در کشور توسعه و تثبیت نماید و تنوع واریته را تا آنجا که میتواند به حداقل رساند تا بتوانیم محصول کیفی را در کشور داشته باشیم.مرتضوی اضافه کرد: ما در کشور ظرفیت مناسبی برای تولید کیفی داریم و سوءمدیریت است که در کشور مشکل ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از گفتگو به موجودی ۸۰۰ هزار تنی گندم دورم در سیلوهای کشور اشاره و ضمن انتقاد از واردات گندم برای تولید ماکارونی گفت: ما در تامین گندم برای مصارف صنایع ماکارونی خودکفا هستیم و این مقوله که برخی از صنایع مجوزهای خاص برای واردات گندم اخذ میکنند قابل درک نیست، بهخصوص اینکه برخی صنایع گندم نرم برای تولید وارد میکنند.

ضرورت اتخاذ تصمیمات موثر جهت کاهش درصد افت در خرید تضمینی
رئیس انجمن آردسازان کشور متذکر شد: دولت بایستی خرید کیفی گندم را در دستور کارش قرار دهد چراکه خرید گندم با افت ۱۷ درصد صحیح نبوده و باعث میشود که کشاورزان گندم بوجاری نشده به دولت تحویل دهند. به بیان دیگر دولت مجوز خرید یک میلیون و هفتصدهزار تن ضایعات را صادر کرد که انتظار میرود در فصل خرید پیش رو تمهیدی در این خصوص از سوی دولت اتخاذ شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

خانه صنعت و معدن و تجارت

در اجرای تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره 16680/12/1 مورخ 77/10/12 شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر موسسات ، خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در تاریخ 1381/4/3 تاسیس گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]