کد: 13960914270567162

سامانه مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات حوزه بانکی راه اندازی شد

کد: 13960914270567162

https://goo.gl/ST5msL

، تهران , (اخبار رسمی): سامانه مکانیزه (مدیریت نگهداری و تعمیرات به منظور استقرار و پیاده سازی)، راهکاری جامع جهت مکانیزه کردن کلیه‌ی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات، راه اندازی شد.

سامانه مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات حوزه بانکی
سامانه مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات حوزه بانکی راه اندازی شد

نرم افزار (مدیریت نگهداری و تعمیرات) یک ابزار حرفه‌ای برای ایجاد تحول در نظام نگهداری تجهیزات و تعمیرات آنها و جهش از رویکرد سنتی به رویکردهای مدرن است.

به گزارش روابط عمومی‌ شرکت ثامن ارتباط عصر؛ مدیر پروژه‌ی سامانه‌ی مکانیزه‌ی مدیریت نگهداری و تعمیرات درباره‌ی اهداف راهبردی و لزوم پیاده سازی این سامانه گفت: هدف از طراحی و ایجاد سامانه مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات استقرار و پیاده‌سازی راهکاری جامع جهت مکانیزه کردن کلیه‌ی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات و بهینه‌سازی استفاده از منابع با ارزش شامل نیروی انسانی، تجهیزات، مواد و هزینه‌ها است.

وی افزود: با توجه به اینکه اکثر تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در سازمان‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها تجهیزات High Tech ، پیشرفته و پیچیده هستند و برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح و بدون وقفه‌ی آن‌ها سرویس‌های پیشگیرانه دوره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارند، به همین دلیل مدیریت سرویس‌های دوره‌ای مدون، منظم و مطابق با فعالیت‌های از پیش تعریف شده و کارشناسی شده به طور چشمگیری از تعداد بازدیدهای اضطراری می‌کاهد و به تبع آن زمان غیر عملیاتی بودن تجهیزات را به حداقل رسانده و به کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات منجر می‌شود.

مدیر پروژه مذکور یادآور شد: وضعیت عملیاتی یک دستگاه در طول مدت زمان استفاده از آن باید به وضع مطلوب  Zero Down Time نزدیک شود؛ لذا به منظور ساماندهی، مدیریت کارآمدتر امور مربوط به نگهداری و تعمیرات تجهیزات متعدد و تهیه‌ی گزارش‌های تحلیلی و آماری استفاده از سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات امری اجتناب ناپذیر است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت ثامن ارتباط عصر

ثامن ارتباط عصر نامی آشنا در صنعت بانکداری الکترونیک

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.