اطلاعات تماس
  • 021226*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970914331729754

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه

کد: 13970914331729754

https://goo.gl/A74xf2

، تهران , (اخبار رسمی): ارائه خدمات به صنایع پتروشیمی شامل خدمات اداری، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی و نظایر آن و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتی در ارتباط با فعالیت شرکت و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز است.

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه
ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت مهندس یاسری است که از تاریخ 11 آذر لغایت 12 آذرماه 97 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه در محل آن شرکت برگزار شد.

مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است.

در این ارزیابی تلاش شده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هر یک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی شود.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه شرکت عبارت از «اداره امور عملیات غیرصنعتی صنایع پتروشیمی شامل منازل سازمانی، تاسیسات شهری شرکت‌های وابسته به صنایع پتروشیمی، توسعه و ایجاد تاسیسات مورد نیاز درارتباط با موارد بالا، ارائه خدمات به صنایع پتروشیمی شامل خدمات اداری، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی و نظایر آن و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتی در ارتباط با فعالیت شرکت و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز» است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

تکچی

خدمات ارزیابی و رتبه‌بندی است که بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای بومی و بین‌المللی توانمندی‌های سازمانی، رتبه اعتباری، توانمندی مالی و ارزش دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها و سازمان‌ها را ارزیابی می‌کند. تِکچی با ترکیبی از مدیران و کارشناسان مجرب باسابقه طولانی در حوزه تأسیس و مدیریت سازمان‌های فناور، حقوقدانان باسابقه و محققین و مهندسین حوزه‌های مختلف فنی از دانشگاه‌های معتبر هستند

اطلاعات تماس
  • 021226*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نفت، نیرو و انرژی