اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139806264053512896

مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

کد: 139806264053512896

http://bit.ly/2LEnSIJ

، تهران , (اخبار رسمی): تقریبا به تعداد مولفان و نویسندگان کتب مدیریت تعریف مدیریت وجود دارد. بعضی از رشته‌ها هزاران سال قدمت دارند. مدیریت نیز به نوعی دارای عمر صد ساله است. در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می‌نامند.

مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

بعضی از رشته‌ها هزاران سال قدمت دارند. مدیریت نیز به نوعی دارای عمر صد ساله است. در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می‌نامند. رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، اقدامات، کارها و نگرش‌های افرادی که سازمان را تشــکیل می‌دهند. در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می‌شود، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می‌شود، به شیوه‌ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می‌آید.

تعریف مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی رشته‌ای است که به بررسی رفتار گرایش و عملکرد کارکنان در محیط سازمانی  تاثیر سازمان و گروه بر ادراکات احساسات و عملکرد کارکنان تحت تاثیر محیط بر سازمان ومنابع انسانی واهداف و تاثیر کارکنان برسازمان و سودآوری آن می‌پردازد. بنابراین می‌توان گفت رفتار سازمانی عبارت است ازبررسی رفتار انسان و سازمان و مطالعه خود سازمان.

رفتار سازمانی مبتنی بر یافته‌های روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی و روان پزشکی در محیط کارکمک می‌کند تا برای بهره‌وری بهینه از نیروی شگرف انسانی که سازمان را به پیشرفت و ترقی یا شکست و ناکامی سوق میدهداستفاده کرد. بررسی رفتار سازمانی به چند دلیل حائز اهمیت است شغل مدیریت که شامل وظایف چهارگانه و نقش‌های ده گانه است دارای فرآیندهای رفتاری است و مدیریت خود نیز موضوعی انسانی است.

اهداف مدیریت رفتارسازمانی

به طور کلی اهداف رفتار سازمانی شامل «توصیف»، «فهمیدن»، «پیش بینی» و «کنترل» است. که این چهار هدف از اهداف اساسی علم نیز است.

توصیف: اولین هدف رفتار سازمانی این است که بداند افراد در شرایط مختلف چگونه رفتار می‌کنند.

فهمیدن: دومین هدف رفتار سازمانی این است که آنچه را افراد انجام می‌دهند بفهمند و درک کنند.

پیش بینی: روابط علت و معلولی در سازمان‌ها را بررسی می‌کند و رفتار آتی کارکنان را براساس قابلیت‌های افراد پیش بینی می‌کند.

کنترل: هدف نهایی رفتار سازمانی است. کنترل رفتار کارکنان و گروه‌ها در جهت هر چه بهتر شدن نتیجه عملکرد سازمان.

رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری رﻳﺸﻪ دارد و یک رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ کارﺑﺮدی اﺳﺖ که ﻧﮕﺮﺷﻲ اﻗﺘﻀﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧ‌ﻬﺎ دارد . رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ یک رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهی اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ‌های ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ‌ﻬﺎ و اﻋﻀﺎﻳﺶ کمک ﻣﻲ‌کند ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻋﻤﻠﻜﺮد همراه ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

تاریخچه مدیریت رفتار سازمانی

فعالیت‌های واتسون و اسکینر در زمینه رفتارشناسی تاثیر چشمگیری بر حوزه مدیریت رفتار سازمانی داشت. استفاده اسکینر از اصول رفتارشناسی در طراحی آموزشی به عنوان جرقه‌ای برای کاربرد علم رفتارشناسی در محیط کار محسوب می‌شود. حتی پیش از آنکه مدیریت رفتار سازمانی جایگاهی پیدا کند، عده‌ای به طرفداری از استفاده از روش‌های علمی برای بهبود عملکرد کارکنان و همچنین تقویت عملکرد سازمانی برخاسته بودند. در سال ۱۹۷۷ میلادی، مجله تخصصی مدیریت رفتار سازمانی (JOBM : The Journal of Organizational Behavior Management) آغاز به کار کرد و تا به امروز جایگاه خود به عنوان مهم‌ترین نشریه این حوزه را حفظ کرده است. تا آن سال، بیش از ۴۰ مقاله در رابطه با مدیریت رفتار سازمانی در سایر مجلات منتشر شده بود و حداقل یک شرکت مشاوره مدیریت رفتار سازمانی نیز تأسیس شده بود.

انواع مدیریت رفتار سازمانی

۱. استبدادی

که در این نوع نگرش جبر و حکم مدیر بر کارکنان وجود دارد کارکنان سازمان فرمان‌برداری را پیشه کار خود قرار داده‌اند.

۲. مراقبتی

که در این نگرش امنیت شغلی و پولی کارکنان مطرح است و اینگونه به سازمان وابسته‌اند،

۳. مشارکتی

که مبنای این نگرش مشارکت بین اعضای مختلف سازمان مطرح است و همگی با ذوق و شوق در کارها مشارکت داشته و در نتیجه شور و اشتیاق بین کارکنان بیشتر است، ایده‌‌های نو مطرح و این امر موجب افزایش اعتماد به نفس کارکنان و در نتیجه کارایی آنان می‌شود.

نکات مهم رفتار سازمانی  

در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کرد: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس انتقاد پذیر بود.

با بی‌توجهی، تلاش و زحمات زیردستان را بی‌ارزش نکرد.

با وسواس بیهوده در انتخاب، زمان را از دست نداد و به خاطر داشت زمان متوقف نمی‌شود.

برای حل مشکلات احتمالی، دوراندیش بود و مطمئن بود با در نظر داشتن چند راهکار تخصصی، هرگز در موارد اضطراری غافلگیر نخواهید شد.

نقش تبلیغات را در سودآوری سازمان نادیده نگرفت.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

پرسش سنج

فروشگاه پرسش سنج در سال 1398 طراحی و ساخته شد و با هدف بهبود کیفی در آزمون های آماری که با روش تحقیق میدانی، و با در اختیار قرار دادن پرسشنامه های استاندارد برای محققین و دانشجویان پا به این عرصه نهاد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار