اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139905134473914674

آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی

کد: 139905134473914674

https://bit.ly/3keMB5y

، تهران , (اخبار رسمی): در زمان انگلیسی، زمان حال ساده برای موارد زیر به کار می‌رود. بیان افکار و احساسات. I like it. I think so. بیان حالات، حقایقی که اغلب صحیح هستند.

آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی
آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی

از زمان حال ساده (simple present) در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی که در زمان حال یک بار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق می‌افتد استفاده می‌کنیم. زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان‌های گرامر زبان انگلیسی است.

ساختار حال ساده

فعل در زمان حال ساده در زبان انگلیسی شکل اصلی فعل است. در همه شخص‌ها به غیر از سوم شخص مفرد فعل به صورت ساده می‌آید. در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال s یا es به خود می‌گیرد. در زبان فارسی این زمان را معمولا به صورت حال ساده یا حال استمراری ترجمه می‌کنیم.

نمونه های زیر ساختار جملات در زمان حال ساده را نشان می دهند :

First-person singular: I write
Second-person singular: You write
Third-person singular: He/she/it writes (note the ‑s)
First-person plural: We write
Second-person plural: You write
Third-person plural: They write

استثناها برای سوم شخص مفرد در زمان حال ساده

اگر جمله به o, ch, sh, th, ss, gh, or z. ختم شود به جای پسوند –s از –es استفاده می کنیم.

به مثال های زیر توجه کنید:

First-person singular: I go
Second-person singular: You go
Third-person singular: He/she/it goes (note the ‑es)
First-person plural: We go
Second-person plural: You go
Third-person plural: They go

به افعال مدال (can, may, might,must) حرف –s اضافه نمی شود. این افعال در همه حالت ها شکل خود را حفظ می کنند. (در صورت وجود فعل مدال در جمله فعل اصلی نیز شکل خود را حفظ می کند.)

به مثال های زیر توجه کنید:

We can drink
She must study hard !

 بهتر است بخوانید : آموزش ویدئویی زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات حال ساده، از افعال کمکی do و does استفاده می‌کنیم. از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و برای سایر ضمایر از do استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Do you play the piano?

آیا پیانو می‌نوازی؟

Does Jack play football?

آیا "جک" فوتبال بازی می‌کند؟

Do Rita and Angela live in Manchester?

آیا "ریتا" و "آنجلا" در منچستر زندگی می‌کنند؟

برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی where و what و why و when نیز به فعل کمکی do و does نیاز داریم. اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را با فعل کمکی do/does به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به مثال زیر توجه کنید:

Where do they work?

آنها کجا کار می‌کنند؟

منفی کردن

برای منفی کردن حال ساده از افعال کمکی do/does به علاوه منفی‌کننده not استفاده می‌کنیم. برای سوم شخص مفرد (she/he/it) از does not یا doesn't و برای سایر ضمایر از do not یا don't استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I don’t live in London now.

من در حال حاضر در لندن زندگی نمی‌کنم.

They don’t work at the weekend.

آنها آخر هفته کار نمی‌کنند.

Angela doesn’t drive to work. She goes by bus.

"آنجلا" با ماشین سرکار نمی‌آید. او با اتوبوس می‌رود.

کاربردهای زمان حال ساده 

 جهت بیان رویداد های که به صورت عادت و یا به صورت منظم تکرار میشوند ، شما می توانید از قید های زمان نظیر : Always , Often , Rarely و … برای بیان این زمان استفاده کنید به مثال های زیر توجه فرمایید :

I go to school every day.
My brother takes a taxi to school.
Pauline practices the piano every day.

زمانی که بخواهیم در مورد چند رویداد که در امتداد هم اتفاق می افتند صحبت کنیم هم از زمان حال ساده استفده میکنیم ، به مثال زیر توجه فرمایید

After class, Sima goes to cafe , eats some pie and then she goes to football training

برای بیان حقایق نیز از زمان حال ساده استفاده می شود

Iranians are crazy about Ghormesabzi !
Hamsters run all night.

جهت پرسش و پاسخ فعالیت های روزانه نیز از زمان حال ساده استفاده میشود :

How many times a week do you clean up your room ?
I never clean up my room , My mother does it ,My mother cleans up my room because I’m very lazy !

منبع : mypte

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش