بنیاد ملی بازی های رایانه ای

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار