سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی