آواماشین البرز

ماشین آلات و ابزارهای صنعت
  • دستگاه وکیوم حروف چلنیوم

    آوا ماشین، تولیدکننده ماشین آلات صنعتی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه ارائه دستگاه وکیوم حروف چلنیوم است.