اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050269475408

از سوی بانک صنعت و معدن پرداخت شد

تسهیلات 384 میلیارد ریالی به صنایع مازندران

کد: 1395050269475408

http://goo.gl/JVJJm8

، تهران , (اخبار رسمی): بانک صنعت و معدن 384 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع مازندران پرداخت کرد.

تسهیلات بانک صنعت و معدن

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در سه ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن مبلغی حدود 384 میلیارد ریال تسهیلات به 28 طرح بزرگ، کوچک و متوسط صنعتی در استان مازندران پرداخت کرد که از این مبلغ بیش از 316 میلیارد ریال به 14 طرح بزرگ صنعتی در این استان پرداخت شد.

میزان تسهیلات اعطایی به 14 طرح صنعتی کوچک و متوسط در بهار امسال، توسط این بانک به 68 میلیارد ریال بالغ شده است.

گفتنی است، بانک صنعت و معدن در سال های اخیرعلاوه بر طرح های بزرگ و زیربنایی با توجه به استعدادها و قابلیت های مناطق مختلف کشور به تامین مالی طرح های کوچک و متوسط در راستای توسعه صنعتی کشور گام برداشته است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک صنعت و معدن

بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال 1335 باسرمایه اولیه 600 میلیون ریال و به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس گردید .سهام اولیه این بانک تماماً به دولت تعلق داشت لیکن پس از حدود 20 سال فعالیت، تصمیم گرفته شد که با فروش تدریجی سهام به بخش خصوصی موجبات غیردولتی شدن بانک مزبور فراهم گردد .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه