اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050470735408

استراتژی 5 ساله بانک صنعت و معدن تایید شد

کد: 1395050470735408

http://goo.gl/URhY4Q

، تهران , (اخبار رسمی): چشم انداز و استراتژی 5 ساله بانک صنعت و معدن با تایید هیات مدیره این بانک تصویب شد.

ساختمان بانک صنعت و معدن

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط بانک صنعت و معدن بیانیه ماموریت، چشم انداز و استراتژی بانک صنعت و معدن در چارچوب برنامه راهبردی 99-1395 به تایید هیات مدیره این بانک رسید.

بر اساس این بیانیه ماموریت بانک ، تسهیل حرفه ای و اثربخش در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به منظور تامین مالی طرح های بزرگ زیرساختی و بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار اعلام شده است.

چشم انداز تعریف شده در این بیانیه برای بانک صنعت و معدن ، بانکی است پیشرو در ارائه چابک و اثر بخش خدمات مالی و مشاوره ای به فعالیت های تولیدی صادرات محور و زیرساختی دوستدار محیط زیست ، هم راستا با اولویت های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار.

استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن نیز بر اساس بیانیه یادشده عبارت است از کسب برتری تخصصی عملیاتی در بانکداری توسعه ای از طریق تقویت مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی ، ایفای نقش موثر در سیاستگذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک صنعت و معدن

بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال 1335 باسرمایه اولیه 600 میلیون ریال و به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس گردید .سهام اولیه این بانک تماماً به دولت تعلق داشت لیکن پس از حدود 20 سال فعالیت، تصمیم گرفته شد که با فروش تدریجی سهام به بخش خصوصی موجبات غیردولتی شدن بانک مزبور فراهم گردد .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه