اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050570935735

"دکترای حرفه‌ای سلامت عمومی" می آید

کد: 1395050570935735

https://goo.gl/1CtReh

، تهران , (اخبار رسمی): دکترای حرفه‌ای سلامت عمومی از مهر سال 96 در دانشگاه تهران دانشجو می گیرد.

"دکترای حرفه‌ای سلامت عمومی" می آید

به گزارش اخبار رسمی به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ،رشته "دکتری حرفه‌ای سلامت عمومی" و " سلامت شهری" از جمله رشته‌هایی هستند که در صورت تصویب در شورای گسترش آموزش وزارت بهداشت، اولین بار در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی خواهند شد.

هم اکنون  حدود 40 دانشجوی خارجی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل هستند و قرار است این تعداد تا سال آینده به 60 دانشجوی خارجی افزایش یابد.

همچنین رشته" سلامت شهری" از دیگر رشته هایی است که تا سال آینده در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی شود. 

قابل ذکر است که در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود 1500 دانشجو در 15 مقطع دکتری، 17 کارشناسی ارشد و 4 کارشناسی تحصیل می کنند. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

لازم است در هر زمان تحلیل دقیق و صحیحى از وضعیت و جایگاه تاریخى آموزش عالى داشته باشیم. این علم و آگاهى به دلیل اینکه براى تعیین نحوه و خط مشى حرکت آتى این بخش ضرورى است، موجب وحدت نظر و تحلیل همگان با دست‏اندرکاران آموزش عالى کشور مى‏شود. ما براى سهولت، تاریخ آموزش عالى ایران را به سه دوره باستانى، میانى و اخیر یا معاصر تقسیم نموده‏ایم. بر مبناى اطلاعات در دست، در زمان داریوش، مدرسه پزشکى «سائیسم» جهت تربیت طبیب با کتابخانه‏اى معتبر دایر بوده است. مجمع علمى همدان نیز در آن زمان با 100 نفر عالم و دانشمند به فعالیت مشغول بوده است. علاوه بر اینها از فرهنگستان اردشیر نیز در شهر سارد ذکر به میان آمده است. مدارس دوره ساسانى مثل ریواردشیر به انتقال معارف آن عصر و تربیت دانشمند مشغول بوده‏اند. شاخص‏ترین سابقه آموزشى موجود و در دسترس در دوران باستانى را مى‏توان تشکیل و تأسیس مدرسه «جندى شاپور» در شرق محل فعلى شوش توصیف نمود. این مدرسه که 500 سال عمر کرده، پایدارترین مدرسه عالى در تاریخ ایران بوده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش