کد: 1395053091595820

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

می توانیم6میلیون مترمکعب گازبه ترکیه بدهیم

کد: 1395053091595820

http://goo.gl/CpzXCx

، (اخبار رسمی): جمهوری اسلامی ایران با زیرساختهای موجود امکان افزایش صادرات روزانه 6 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه را دارد

می توانیم6میلیون مترمکعب گازبه ترکیه بدهیم

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ،حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بااشاره به دیدار وزیر امور خارجه ایران و همتای ترک خود اظهار کرد: براساس قرارداد، ایران روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند و با زیرساختهای موجود می توانیم این حجم را روزانه 6 میلیون مترمکعب افزایش دهیم که این فرآیند نیازمند امضای قرارداد جدید است و در قالب قرارداد جاری امکان پذیر نیست.
 
وی افزود: در صورتی که قرارداد درازمدتی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه میان دوطرف امضا شود می توانیم زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کنیم.
 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه به حجم صادرات گاز ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدا تا 15 مردادماه پارسال در مجموع دو میلیارد و 51 میلیون مترمکعب گاز صادر شده که این مقدار در بازه زمانی امسال به دو میلیارد و 93 میلیون مترمکعب رسیده است.
 
وی با بیان این که از در بازه زمانی یادشده پارسال (ابتدای سال تا 15 مردادماه)، 26 میلیارد و 71 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل شده است، تاکید کرد: این مقدار امسال به 27 میلیارد و 67 میلیون مترمکعب رسیده است.
 
به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، صنایع عمده نیز در بازه زمانی یادشده پارسال 12 میلیارد و 99 میلیون مترمکعب گاز دریافت کرده اند که این مقدار امسال به 13 میلیارد و 43 میلیون مترمکعب رسیده که این موضوع نشان می دهند که صنایع جدیدی به شبکه متصل شده و تولید این بخش افزایش یافته است.
 
وی با اشاره به حجم تزریق گاز به مخازن گازی و میدانهای نفتی نیز گفت: از ابتدای سال تا 15 مردادماه پارسال در مجموع یک میلیارد و 38 میلیون مترمکعب گاز به مخازن سراجه و شوریجه و سه میلیارد و 96 میلیون مترمکعب گاز به میدانهای نفتی آغاجاری تزریق شده که این مقدار امسال به ترتیب به یک میلیارد و 52 میلیون و پنج میلیارد و 37 میلیون مترمکعب رسیده است.
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حضور رئیس جمهوری در آیین پنجاهمین سالروز تاسیس شرکت ملی گاز ایران گفت: حضور رئیس جمهوری در این آیین نشان دهنده اهمیت فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران بوده و بیانگر این است که این شرکت در حوزه اجرای برنامه های تعریف شده موفق بوده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت ملی گاز ایران

کاربرد گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارآیی این ماده گرانقدر به شمار می رود. اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت صنعت و پتروشیمی ظاهر می شود.

منتشر شده در سرویس:

نفت، انرژی و صنایع وابسته