اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950615113625811

دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت خانه‌های هلال ابلاغ شد

تشریح شرایط و نحوه راه‌اندازی خانه‌های هلال

کد: 13950615113625811

http://goo.gl/4zzsFF

، تهران , (اخبار رسمی): دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت خانه‌های هلال با هدف تحقق شعار داوطلب محوری و بهره‌مندی از مشارکت افتخاری و داوطلبانه همه افراد متقاضی فعالیت در جمعیت هلال‌احمر ابلاغ شد.

تشریح شرایط و نحوه راه‌اندازی خانه‌های هلال

به گزارشاخبار رسمی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت خانه‌های هلال که در 23 ماده تدوین شده به نکات مهمی چون تعریف و اهداف تاسیس خانه هلال، شرایط عمومی عضویت اعضاء و داوطلبان در خانه‌های هلال،  محل فعالیت خانه‌های هلال، نحوه تامین مکان و تجهیزات برای این خانه‌ها، شرایط ایجاد در روستاها و مناطق شهری، ترکیب اعضای شورای بررسی و نظارت بر خانه های هلال در شعب جمعیت، وظایف شورای بررسی و نظارت خانه های هلال در شعبه، مرکز استان، ترکیب شورای بررسی و نظارت خانه‌ها در مرکز استان، وظایف مسوول خانه هلال در محلات شهری و روستاها و ...پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش ترویج  فرهنگ صلح و نوع‌دوستی اصول و اهداف جمعیت هلال‌احمر از طریق برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، ارتقای آگاهی‌های عمومی پیرامون اصول و ارزشهای انسان‌دوستانه، تامین سلامت و ایمنی افراد جامعه، جذب، سازماندهی و آموزش افراد ساکن در شهرها و روستاها به منظور آمادگی برای ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی، تقویت نقش‌پذیری اجتماعی جوانان با تمرکز بر ایجاد و تقویت روحیه داوطلبی در ارائه خدمات بشردوستانه و فرصت‌سازی برای مشارکت بیشتر داوطلبان در فعالیتهای جمعیت، ارتقاء فرهنگ توجه به ایمنی و تاب‌آوری جوامع محلی به‌منظور کاهش خطرپذیری و مقابله موثر با حوادث، کمک به توانمندسازی افراد و جوامع محلی برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری، تقویت امکانات امدادی و آموزشی در خانه‌های هلال و تجهیز تیم‌های آموزش‌دیده برای پاسخگویی در زمان حوادث با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داوطلبانه، افزایش سطح دسترسی مردم و جوامع محلی به خدمات جمعیت در سراسر کشور و...  از مهمترین اهداف تاسیس خانه‌های هلال در این دستورالعمل عنوان شده است.
به علاوه جذب و سازماندهی اعضاء و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزش همگانی، عمومی و تخصصی  برای  ایجاد بسترهای لازم به منظور آمادگی و پاسخگویی سریع به ساکنان محله  در حوادث و بحرانها  با هماهنگی شعب در سطح محله، تعامل با شهرداران مناطق، مسئوولان خانه‌های فرهنگ، مدیران مدارس و ائمه جماعات مساجد در سطح محلات شهری و تعامل با مسئولان خانه های بهداشت، دهیاران و مدیران مدارس و ائمه جماعات مساجد در سطح روستاها ، ارائه گزارش‌های ادواری به رئیس شعبه از فعالیت ها، کمک در شناسایی افراد شاخص محله و روستا و مشارکت جویان داوطلب در سطح منطقه و درگیر کردن آنها در اجرای برنامه ها، بررسی نیازهای آموزشی و اجتماعی روستا و محله و ارائه آنها در قالب اولویت‌های آموزشی و ارائه طرحها و پیشنهادات جهت آموزش فعالیتهای امدادی و بشردوستانه و همکاری با نهادهای موجود در محله و روستاها از جمله وظایف مسئوول خانه هلال در محلات شهری و روستاها عنوان شده است.
بر اساس این گزارش متن کامل دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت «خانه‌های هلال» به شرح ذیل است.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده 1 (یک) اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی  موسسه ای  خیریه  ودارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که با بهره گیری از ظرفیت اعضاء،داوطلبان ،امدادگران وپرسنل خود، پاسخگویی مناسب وموثر  درهنگام حوادث وسوانح  را مدنظر قرار می دهد.جمعیت با استناد به ماده 3 و6 اساسنامه خود، تلاش می کند تا زمینه حضور ومشارکت واقعی وموثر اقشار مختلف جامعه درفعالیت های امدادی وبشردوستانه وارائه خدمات اجتماعی وعام المنفعه را با ایجاد ساختارهای داوطلب محور فراهم کند.

ماده یک: تعریف خانه هلال:
خانه های هلال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در این دستورالعمل به اختصار " خانه هلال " نامیده   می‌شود، مرکزی است با ساختار داوطلبی بدون نیروی انسانی رسمی، پیمانی یا قراردادی در سطح محلات شهرها و روستاها که توسط اعضاء، داوطلبان، خیرین، نیکوکاران و واقفین اداره می‌شود.
هدف از تاسیس خانه های هلال تحقق شعار داوطلب محوری و بهره‌مندی از مشارکت افتخاری و داوطلبانه همه افراد متقاضی فعالیت در جمعیت هلال‌احمر به منظور ارتقاء فرهنگ داوطلبی، توجه به صلح و دوستی، کرامت انسانها در جامعه و تقویت روحیه مدافعه‌گری در زمان آرامش و در مواقع بحران در راستای اهداف جمعیت هلال احمر و حمایت از زندگی و سلامت آحاد افراد جامعه است که با ارائه آموزشهای امدادی و اصول و روشهای خدمات داوطلبانه به همگان بویژه جوانان، جذب و سازماندهی اعضاء جهت ارائه خدمات داوطلبی به نیازمندان در شرائط عادی و بحرانی در سطح محلات شهری و روستاها تشکیل خواهد شد.


ماده دو: اهداف تاسیس خانه هلال:
1- ترویج  فرهنگ صلح و نوع‌دوستی و اصول و اهداف جمعیت هلال‌احمر از طریق برنامه‌های فرهنگی و آموزشی
2- ارتقای آگاهی‌های عمومی پیرامون اصول و ارزشهای انسان‌دوستانه، تامین سلامت و ایمنی افراد جامعه
3- جذب، سازماندهی و آموزش افراد ساکن در شهرها و روستاها به منظور آمادگی برای ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی
4- تقویت نقش‌پذیری اجتماعی جوانان با تمرکز بر ایجاد و تقویت روحیه داوطلبی در ارائه خدمات بشردوستانه و فرصت‌سازی برای مشارکت بیشتر داوطلبان در فعالیتهای جمعیت
5- ارتقاء فرهنگ توجه به ایمنی و تاب‌آوری جوامع محلی به‌منظور کاهش خطرپذیری و مقابله موثر با حوادث
6- کمک به توانمندسازی افراد و جوامع محلی برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری
7- تقویت امکانات امدادی و آموزشی در خانه‌های هلال و تجهیز تیم‌های آموزش‌دیده برای پاسخگویی در زمان حوادث با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داوطلبانه
8- افزایش سطح دسترسی مردم و جوامع محلی به خدمات جمعیت در سراسر کشور
9- تامین منابع لازم از محل مشارکت‌های داوطلبان شهری و روستایی
10- بومی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های خانه‌های هلال متناسب با نیاز مردم محلات و روستاها با توجه به حوادث طبیعی و انسان‌ساز
11- ارتقاء روحیه همکاری، همبستگی و خدمت به هم نوع در میان روستائیان و ساکنان شهر ها
12- افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین جمعیت هلال‌احمر و ساکنین محلات شهری و روستایی
13- تلاش برای ایجاد فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی –روانی در سطح محلات شهر و روستا
14- ارتقاء مهارتهای زندگی ساکنان محلات شهر و روستا از طریق برنامه‌های خانه هلال
15- آموزش و آگاهی‌بخشی به منظور مشارکت ساکنان محلات شهر و روستا از طریق برنامه‌های خانه هلال
16- تلاش برای ایجاد محیطی ایمن و تاب‌آور

ماده سه:  خط‌ مشی فعالیتهای خانه هلال:
1- پایبندی به اصول بنیادین هفتگانه جمعیت هلال‌احمر شامل: بشردوستی، بی‌طرفی، بی‌غرضی، جهانشمولی، یگانگی یا وحدت، استقلال، خدمات داوطلبانه
2-  شناسایی، جذب و سازماندهی اعضا و داوطلبان
3- ترویج فرهنگ صلح و نوع‌دوستی و جامعه عاری از خشونت
4- ارائه آموزش‌های خود امدادی و دگرامدادی و توانمندسازی اعضاء
5- شناسایی و جذب خیرین داوطلب در محلات شهر و روستا
6- فراهم‌سازی بستر مشارکت اعضای فعال در برنامه‌ها و فعالیت‌های جمعیت
7- ارائه خدمات به نیاز مندان با بهره‌گیری از توان توانمندان
8- مشارکت و ساماندهی محلات شهری و روستایی در برگزاری کمپین‌های مدافعه‌گرانه، مسابقات و مانورهای امدادی-بشردوستانه و عام المنفعه همسو با برنامه‌های مصوب جمعیت
9- تشویق فرهنگ وقف و جذب کمک‌های مالی محلات و روستاها به جمعیت
10- انجام فعالیت‌های مرتبط با حمایت و حفاظت از محیط‌زیست بر اساس دستورالعمل‌ های جمعیت
تبصره 1: فعالیت سیاسی، حزبی، گروهی و اقدامات جانبدارانه در انتخابات، به نام خانه‌های هلال(به جز انتخابات داخلی جمعیت) تحت هر عنوان، ممنوع است

ماده چهار: شرایط عمومی عضویت اعضاء و داوطلبان در خانه‌های هلال:
1- التزام به قانون اساسی و اساسنامه جمعیت هلال‌احمر
2- سکونت یا اشتغال  در محل یا منطقه شهرداری یا روستایی که تمایل به فعالیت در خانه هلال آن ناحیه دارد
3- تکمیل فرم عضویت  مبنی بر علاقمندی به فعالیت داوطلبانه در هلال‌احمر

ماده پنج: محل فعالیت خانه‌های هلال:
در هر محله از شهر یا روستا یک خانه هلال، قابل تاسیس است

ماده شش: نحوه تامین مکان و تجهیزات برای خانه هلال:
 به منظور تامین فضای فیزیکی و تجهیزات اولیه مورد نیاز خانه های هلال در روستاها یا شهرها ،  تعامل شعب جمعیت هلال‌احمر با دهیاریها و شهرداریها ضروری بوده و شرط لازم برای فعالیت این خانه‌ها تامین فضای مورد نیاز آن از سوی دهداران و شهرداری‌هایا خیرین است.
فعالیت خانه‌های هلال در شهرها می‌تواند در مکانهایی مانند ادارات دولتی، مدارس، موسسات خیریه ، سمن‌ها، ساختمان‌های اهدایی، کارخانجات، مساجد، خانه‌های فرهنگ، سراهای محله یا سایر مکانهای غیرسیاسی باشدکه توسط مسئولان مربوطه برای این امر در نظر گرفته شده است. فضای مورد نظر، با همکاری دهیاران و متنفذین در مدارس، مساجد، خانه بهداشت و سایر مکانهایی که مناسب فعالیت این خانه‌ها باشد، در نظر گرفته می‌شود. در سطح محلات شهری در خصوص مکان فعالیت خانه‌های هلال، انجام هماهنگی لازم از سوی شعبه با ارگانهایی نظیر وزارت آموزش وپرورش، امورمساجد، شهرداری‌ها، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه ضروری است. فضای مورد نیاز برای فعالیت خانه‌های هلال، باید به صورت دائمی و اختصاصی یا حداقل برای مدت 5 سال در اختیار خانه هلال قرار گیرد.
تبصره 1: درخواست کننده تاسیس خانه هلال موظف است تجهیزات اولیه برای راه اندازی خانه هلال را تامین کند.
تبصره 2: فعالیت در خانه‌های هلال محدود به ساعت خاصی نبوده و اعضا و داوطلبان می‌توانند با مدیریت مسوول خانه‌های هلال، در آن حضور داشته باشند؛ لیکن حداقل زمان ارائه خدمات توسط اعضا دراین خانه ها 2 ساعت در روز به صورت داوطلبانه  خواهد بود .
تبصره 3: ساعت فعالیت درخانه هلال با هماهنگی رئیس شعبه ، تعیین می‌شود.
تبصره4: مسئول خانه هلال موظف است ساعت فعالیت در خانه هلال را در معرض دید عموم قرار دهد.
   
ماده هفت: شرایط ایجاد خانه های هلال در روستاها و مناطق شهری:
1- روستاهایی که دارای دهیاری و شهرهایی که دارای شهرداری باشند .
2- فضای فیزیکی و تجهیزات اولیه، طبق مواد 5 و 6 این دستورالعمل تامین شده باشد .
3- امکان تامین نیروی انسانی محلی داوطلب و علاقمند وجود داشته باشد .(بدون حقوق یا کارمزد)
4- ارائه درخواست تاسیس خانه هلال در شهرها توسط شهرداری و در روستا توسط دهیاری به شعب یا دفاتر نمایندگی جمعیت هلال احمر شهرستان
تبصره 1: برای تاسیس خانه هلال، وجود تمامی شرایط فوق الذکر الزامی است.
تبصره 2: تمامی هزینه های محل مثل آب ،برق،گاز .و ...  ارتباطی به جمعیت هلال احمر نخواهد داشت.

ماده هشت:ترکیب اعضای شورای بررسی و نظارت برخانه های  هلال  در شعب جمعیت هلال احمر
1- رئیس شعبه
2-مسئول امور جوانان شعبه
3- مسئول امور داوطلبان شعبه
4- مسئول امداد و نجات شعبه
 5-خزانه دارشعبه
6- یکی از داوطلبان فعال شهرستان (ترجیحا عضو شورای اجرایی)

ماده نهم: وظایف شورای بررسی و نظارت خانه های هلال در شعبه:
1-  فراخوان ایجاد خانه هلال برای  فرمانداران، دهیاران و شهرداران
2- بررسی اولیه درخواست های تاسیس خانه هلال  
3- ارسال درخواست های واجد شرایط ایجاد خانه های هلال به مرکز استان برای بررسی نهایی
4- پیگیری و دریافت درخواست های تایید شده و اعلام به دهیاران و شهرداران توسط رییس شعبه جمعیت
5- نظارت بر نحوه عملکرد و ارسال گزارش عملکرد ادواری خانه هلال به استان
تبصره 1:ریاست شورای بررسی و نظارت خانه های  هلال  بر عهده رئیس شعبه  یا مسئول دفتر نمایندگی جمعیت می باشد

ماده دهم:ترکیب شورای بررسی و نظارت خانه های  هلال  در مرکز استان :
1- مدیر عامل
2-معاون امور جوانان استان
3- معاون داوطلبان استان
4- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
5- معاون امداد و نجات استان
6- خزانه دار استان
7-یکی از داوطلبان فعال مرکزاستان.(ترجیحا از اعضای هیات مدیره استان)
8- مسئول حراست استان
9- معاونت آموزش وپژوهش
10- کارشناس برنامه وبودجه
11-  نماینده دفترولی فقیه دراستان

مشروح این ابلاغیه  در سایت اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر قرار گرفته است .

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

جمعیت هلال احمر

پس از پیروزی انقلاب‌‌اسلامی و در سال 1359 دولت ایران با ارسال نامه‌ای به دولت سوئیس به عنوان امین و نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ژنو، اعلام کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به حالت تعلیق درآورده و به جای آن از نشان هلال‌احمر استفاده خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]