اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950726160455408

بانک صنعت ومعدن انجام داد

پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات

کد: 13950726160455408

https://goo.gl/7NXQ5p

، تهران , (اخبار رسمی): بانک صنعت و معدن در قالب طرح های کارگروه رفع موانع و رونق تولید در کشور 10 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.

وام

 به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، این بانک مبلغ 10 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح های کارگروه رفع موانع و رونق تولید در کشور به طرح های کوچک و متوسط صنعتی پرداخت کرد.

بر اساس گزارش بانک صنعت و معدن این میزان تسهیلات به 832 طرح در 31 استان کشور پرداخت شده است.

میزان پرداختی به صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد رونق در تولید کشورتوسط بانک صنعت و معدن از طریق معرفی کارگروه های استانی 6 هزار و 900 میلیارد ریال و به شکل مستقیم 3 هزار و 600 میلیارد ریال بوده که به ترتیب به 389 و 443 طرح تخصیص یافته است.

گفتنی است طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و برای کمک به واحدهای صنعتی ناکارامد ، با پیشرفت بالای 60 درصد که تعداد آن ها در مرحله اول به 10 هزار واحد می رسد تدوین شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک صنعت و معدن

بانک اعتبارات صنعتی که اولین بانک توسعه صنعتی در ایران است به موجب قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور در سال 1335 باسرمایه اولیه 600 میلیون ریال و به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تأسیس گردید .سهام اولیه این بانک تماماً به دولت تعلق داشت لیکن پس از حدود 20 سال فعالیت، تصمیم گرفته شد که با فروش تدریجی سهام به بخش خصوصی موجبات غیردولتی شدن بانک مزبور فراهم گردد .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه