کد: 13951007208826102

فرآیند حاشیه نشینی و روند آن در جهان

کد: 13951007208826102

https://goo.gl/kPlqj8

، کرج ، (اخبار رسمی): بر اساس مطالعات سازمان ملل، حاشیه نشینی و آلونک نشینی چالش اصلی هزاره سوم خواهد بود. به آماری که این نهاد عرضه کرده است توجه کنید.

فرآیند حاشیه نشینی و روند آن در جهان

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی مدیریت شهری کرج، بر اساس مطالعات سازمان ملل، حاشیه نشینی و آلونک نشینی چالش اصلی هزاره سوم خواهد بود. به آماری که این نهاد عرضه کرده است تو جه کنید:در سال 2001 از 920 میلیون جمعیت حاشیه نشین شهری جهان 45 میلیون آن یعنی 6٪‏ در کشورهای توسعه یافته قرار دارند و 860 میلیون دیگر یعنی 94٪‏ جمعیت شهری در آلونک های کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند. همین درصد برای کشورهای غرب آسیا که شامل ایران نیز می شود 35٪‏ جمعیت شهری ذکر شده است.
در چند سال آینده یعنی سال 2020 رقم کل حاشیه نشینان شهری جهان تقریبا به 1 میلیارد و 500 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. میزان افزایش کشورهای صنعتی ثروتمند در این مدت حدود 50میلیون نفر و حجم جمعیت آلونک نشین جهان در کشورهای درحال توسعه به رقم 1 میلیارد و 350 میلیون نفر خواهد رسید که از این مقدار، حدود 750 میلیون نفر از آنِ کشورهای غرب آسیاست.
طبق آمار موجود،بطور کلی  در دنیا از هر6 نفر 1 نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و در صورتی که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای این موضوع نداشته باشند تا سال 2030، حدود 2 میلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در این گونه سکونتگاه‌ها زندگی  خواهند کرد.
این پدیده در ایران از دوره انقلاب مشروطه شروع می شود در سال 1320 نخستین مرحله اوج گیری خود و در سال 1332 مرحله بعدی اوج گیری خود را تجربه می کند.اسکان غیر رسمی از5٪‏ جمعیت مجموعه شهری در سال 1355به 11٪‏  در سال 1365 و 19٪‏ در سال 1375افزایش یافت. شهردار تهران نیز پیشتر اعلام کرد بالغ بر 35٪‏ جمعیت تهران حاشیه‌نشین هستند.وزیر مسکّن ، دکتر آخوندی برآورد 17میلیون نفری از حاشیه نشینی در ایران را ارایه دادند.
آسیب دیگر این پدیده را در فقر فرهنگی و فقر روانی که در افراد حاشیه نشین بروز می کند دانسته و تصریح می کند: به دلیل آنکه این افراد شغل و درآمد کافی ندارند و معمولا سطح سواد پایینی دارند دچار فقر فرهنگی و فقر روانی می شوند. فقر روانی از این جهت که این افراد نمی توانند خود را با محیط اطراف انطباق دهند، احساس شهروند بودن ندارند و خود را بیگانه از شهر احساس می کنند.
روند فزاینده شهرنشینی و مرگ تدریجی زندگی روستایی
یکی از کلان روندهای راهبردی در آینده شتاب شهرنشینی است برآوردها حاکی از آن دارد که تا سال 2025 بالغ بر 80٪‏ جمعیت کشورهای توسعه یافته و 70٪‏ جمعیت کشورهای درحال توسعه در شهرها زندگی خواهند کرد و این امکان وجود دارد که با شدت یافتن روند تغییرات اقلیم و إیجاد تنش آبی ، روند شهرنشینی سرعت بیشتری هم بگیرد. یکی از پیامدهای شهرنشینی و کلان شهر شدن جایگزینی تعصبات شهرگرایی به جای ملی گرایی است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شهرداری کرج

شهرداری کرج نهادی است مردمی که وظیفه نگهداری شهر کرج را بر عهده دارد. شهردار کرج به صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر کرج انتخاب می شود.

منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.