اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951119232916866

دبیر هنری نمایشگاه هنر متعالی تشریح کرد

اصول سه گانه خلق اثر هنری

کد: 13951119232916866

https://goo.gl/MF0839

، تهران , (اخبار رسمی): هنرمند سنتی ایرانی به عنوان هنرمند مشرق زمین هیچگاه با متد و روش تربیت هنرمند به صورت غربی متولد نخواهد شد، هنرمندان شرقی با نگرشی استاد و شاگردی زاده می شوند. این تولد حاصل زیست هنری هنرمند با استاد خویش است. این هنرمندان نتیجه جوشش قلبی یک امت هستند.

استاد حمید عجمی دبیر هنری نمایشگاه هنر متعالی

هنرمند سنتی این دیار یک نازله آسمانی و دست پرورده آسمان است و ما باید قدر هنرمندان این سرزمین را بر این پایه و اساس بدانیم

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی دبیرخانه نمایشگاه هنر متعالی، حمید عجمی مبدع خط معلی و دبیر هنری نمایشگاه هنر متعالی در نمایشگاه آثار اساتید برجسته هنرهای سنتی ایران گفت: در دهه اخیر جفای بسیاری بر فرهنگ اصیل ایرانی روا داشته شد و این آسیب جدی موجب شد تا ساحت فرهنگ اصیل ایرانی و هنرهای سنتی ایرانی به واقع مغفول بمانند و دچار فراموشی جدی شود.

عجمی ادامه داد: با پذیرش اصل تفکیک هنر به دو بخش هنر باطنی و هنر شرقی و هنر ظاهری و غربی، باید گفت که هنرمند سنتی ایرانی به عنوان هنرمند مشرق زمین هیچگاه با متد و روش تربیت هنرمند به صورت غربی متولد نخواهد شد، هنرمندان شرقی با نگرشی استاد و شاگردی زاده می‌شوند و این تولد حاصل زیست هنری هنرمند با استاد خویش است؛ این هنرمندان نتیجه جوشش قلبی یک امت هستند و هنرمند سنتی این دیار یک نازله آسمانی و دست پرورده آسمان است و ما باید قدر هنرمندان این سرزمین را بر این پایه و اساس بدانیم.

دبیر هنری نمایشگاه هنر متعالی، هنرمند ایرانی را دست فاعل مطلق و ادات فعلی حضرت حق دانست و این را به عنوان خصوصیت ویژه هنرهای سنتی ایران زمین بر شمرد.

وی با ذکر خاطره ای از یکی از مسئولین یونسکو ایران را مهد دستاوردها و ابداعات و نوآوری های شگرف هنری دانست و از فعالان عرصه فرهنگ و هنر خواست قدر هنرمندان بزرگ این سرزمین را بیشتر بدانند تا در عرصه فرهنگ و هنر دچار توفیقات بیشتری شویم.    

نمایشگاه هنر متعالی با مدیریت هنری استاد حمید عجمی و با نمایش آثاری از اساتید برجسته هنرهای سنتی ایران نصرالله افجه ای، غلامحسین امیرخانی، محمد جلیل رسولی، عبدالصمد حاج صمدی، یدالله کابلی خوانساری، محمدباقر آقامیری، مجتبی ملک زاده، حمید ملکیان، حمید عجمی، سلیمان سعید‌آبادی، امیر طهماسبی، مسعود فاضلی مقدم و سرکار خانم نوشین نظری توسط موسسه فرهنگی آراد و به میزبانی موسسه فرهنگی کشورهای عضو اکو برگزار شده است.

وی درباره این نمایشگاه نیز اظهار کرد: خلق یک اثر هنری الزاما به موجودیت سه اصل منوط می‌شود، این سه اصل شامل هنرمند و حوزه خیال وی، ادات فعلی و دست توانمند او و در نهایت ابزار و ادوات فعلی هنرمند است. به‌واسطه همجواری و متلاقی شدن این سه اصل، یک اثر هنری شکل می پذیرد. هر اثر منتزع از جان و نفس هنرور آن زمان در شانیت هنر جای می گیرد که از دو فرض خالی نباشد؛ تحول و زیبایی. با عنایت بر این دو فرض، یک اثر را می توان هنر و یا هنری نامید. گرچه هنر با تعاریفی که درین چند سطر ارائه شد، ذاتا متعالی است اما بی وزانت هم نبوده و نیست وجه تسمیه "هنر متعالی" که موکدا اشاره به هنری دارد که خواستگاهش عالمی است که بسادگی و بدون تمسک به ادراک و هنر نمی توان بدان دست یافت. این نمایشگاه ارائه شیدایی هنرمندانه انسان های دلداده ای است منقوش بر صحیفه هنر متعالی.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

دبیرخانه نمایشگاه هنر متعالی

موسسه فرهنگی آراد به عنوان یک شرکت فعال در حوزه برگزاری مراسم و رویدادهای فرهنگی خصوصا جشنواره ها و نمایشگاه ها فعال است. این شرکت در حال حاضر به عنوان دبیرخانه دائمی پروژه جهانی هنر متعالی عهده دار برگزاری نمایشگاه هنر متعالی در تهران است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

هنرهای تجسمی