اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951203238074568

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال۹۶

کد: 13951203238074568

https://goo.gl/47M0bp

، تهران , (اخبار رسمی): نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که قرار بود فبل از شروع سال زراعی در مهر ۹۵ اعلام شودف با تاخیر ۵ ماهه اعلام می‌شود بر این اساس هر کیلوگرم گندم ۱۳۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال۹۶

به گزارش اخبار رسمی به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران درخواست شماره 020.12867 مورخ 12 مردادماه 1395 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 1396 و محصولات باغی برای سال 1395 را بررسی و به استناد ماده (36) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به شرح زیر تصویب نمود.

1ـ قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 1396 و محصولات باغی برای سال 1395 به شرح جداول (شماره 1 و 2) ذیل تعیین می شود.

2ـ به ازای هر درصد شکستگی بیش از 10 درصد برای برنج های گروه سه مبلغ هفتاد و نه (79) ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ نود و دو (92) ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از 10 درصد برای برنج‌های گروه سه مبلغ یکصد و شانزده (116) ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ یکصد و بیست و سه (123) ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود. حداکثر شکستگی قابل قبول 15 دصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه 7.5 درصد است. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود.

3ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین‌کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویبنامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌نماید.

تبصره: هزینه‌های تبعی براساس پیشنهاد سازمان مسئول خرید و پس از بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.

4ـ میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب اُفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

5ـ جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب اُفت مفید و غیرمفید برای سال زراعی 1396ـ1395 براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.

6ـ در راستای بند «الف» ماده (145) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره(6) ماده (6) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای را رعایت کند.

برای مشاهده این دو جدول می‌توان به این آدرس وب‌سایت مراجعه کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در راستای اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد تشکیل گردیده است .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]