اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13961129282948135

بسته ترکیبی تامین مالی ‏

راهبرد محوری حمل و نقل هوایی

کد: 13961129282948135

https://goo.gl/j7JccQ

، تهران , (اخبار رسمی): تجمیع درآمد ناشی از افزایش تعداد مسیرهای عبوری از آسمان کشور، تسهیل و مانع زدایی خدمات فورواردری، توسعه ‏گردشگری و تامین مالی شرکت‌های هواپیمایی از طریق عرضه سهام در بازار صکوک بورس، یک ‏بسته ترکیبی تامین مالی به دست می‌دهد که می‌تواند مسیر نوسازی هوانوردی کشور را هموارتر کند. ‏

راهبرد محوری حمل و نقل هوایی
راهبرد محوری حمل و نقل هوایی

کشورمان در مرکز اتصال آسیا پاسیفیک به اروپا قرار گرفته است. ‏با افزایش طول راه‌های ‏هوایی ضمن ایجاد درآمد سرشار ایران را به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل می کند و هزینه‌های نقض برجام را افزایش می‌دهد

صنعت حمل و نقل هوایی در دوران پسابرجام به عنوان یک ظرفیت قدرتمند و نهفته، آرام آرام در حال رشد کردن است. موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور به عنوان‌هاب منطقه که بر اثر جنگ و تحریم در طی چند دهه مورد بهره‌برداری رقبای منطقه‌ای قرار گرفته بود و ایشان به منظور حفظ این موقعیت با هدایت و توسعه درآمد سرشاری که از این طریق کسب می‌کردند و شبکه‌های پروازی، تاسیسات فرودگاهی و خدمات فنی مهندسی گسترده و به روزی برای حفظ آن تدارک دیدند. اما سیر هوایی ایران ویژگی‌هایی دارد که امکان بازگشت کشور به مرکز شبکه هوایی منطقه را به یک هدف در دسترس تبدیل می‌کند.

آسمان کشورمان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر اتصال شرق به غرب در مرکز اتصال آسیا پاسیفیک به اروپا قرار گرفته است. بهره برداری از این فرصت ویژه که با تدوین طرح ملی «آسمان ایرانشهر» می‌تواند اجرایی شود، با افزایش طول راه‌های هوایی ضمن ایجاد درآمد سرشار ایران را به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل می‌کند و هزینه‌های نقض برجام را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما (25 شهریور 96) مرحله اول اجرای این طرح معطوف به ایجاد 7100 کیلومتر راه هوایی بوده که اجرایی شده است. تا تاریخ گزارش صدا و سیما، تعداد 5 مسیر داخلی که خط شکسته داشته است، کوتاه شده و این اصلاحیه منجر به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت شده است. به طوری که اگر فقط 10 فروند هواپیما در این مسیر حرکت کنند، سالیانه 350 میلیارد ریال از محل صرفه جویی سوخت عاید صنعت حمل و نقل هوایی خواهد شد که می‌تواند به عنوان یکی از منابع تامین مالی برای خرید هواپیما به کار گرفته شود. حالا اگر به این رقم درآمد ناشی از افزایش بیشتر تعداد مسیرهای عبوری از آسمان کشور، تسهیل و مانع زدایی خدمات فورواردری، توسعه گردشگری و امکان تامین مالی شرکت‌های هواپیمایی از طریق عرضه سهام در بازار صکوک بورس را هم اضافه کنیم، یک بسته ترکیبی تامین مالی به دست می‌آید که می‌تواند مسیر نوسازی هوانوردی کشور را هموارتر کند.

این بسته ترکیبی با اتخاذ رویکردهای توسعه محور در بخشهای سیاستگذاری بین المللی حمل و نقل هوایی، اصلاح قوانین و مقررات، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری و ایجاد شفافیت مالی در شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند از امکان به فرصت تبدیل شود و ضمن توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در اشتغال‌زایی، اافزایش بهره وری حمل و نقل هوایی، افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش سهم نفت در اقتصاد تاثیری شگرف داشته باشد.

براین اساس به نظر می‌رسد راهبرد محوری توسعه صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه رویکردها، سیاست‌ها و مقررات حمل و نقل هوایی، شفاف سازی مالی شرکت‌های هواپیمایی و توسعه گردشگری استوار است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سالنامه ترابری هوایی

سالنامه ترابری هوایی یک مجله تخصصی مستقل در حوزه حمل و نقل هوایی است. این سالنامه به عنوان رسانه فراگیر سازمانها، موسسات و بنگاههای بخش خصوصی و متخصصان حوزه حمل و نقل هوایی کشور، در پی فراهم کردن زمینه تعامل و هم افزایی برای طرح مباحث و چالشهای صنعت حمل و نقل هوایی و همچنین گردشگری کشور است. شماره اول سالنامه در اسفند ماه سال جاری به همراه چکیده انگلیسی مطالب آن منتشر می شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]