اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139909244811615647

مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام

کد: 139909244811615647

https://bit.ly/38hPvkS

، تهران , (اخبار رسمی): ازدواج از نظر اسلام از جایگاه والایی برخوردار است . چنانکه پیامبر اسلام میفرمایند : نزد خدا بنایی محبوب تر از بنایی نیست که از طریق ازدواج آباد شده باشد . روزی زوجی که ازدواج میکند در قرآن و سخن پیامبر اسلام تضمین شده است .

مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام
مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام

از مهم ترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام اخلاق و حسن رفتار است .

ازدواج از نظر اسلام

ازدواج از نظر اسلام پیوند زناشویی یک زوج است . این پیوند با پیشنهاد مرد و پذیرش زن آغاز میشود . ازدواج از نظر اسلام میتواند بصورت دایم یا موقت باشد که هر یک شرایط خاص خود را دارا میباشند . ازدواج از نظر اسلام به منزله حفظ نیمی از دین است چنانکه پیامبر اسلام فرمودند : ( هر کس ازدواج کند نیمی از دینش را احراز کرده است ) . ازدواج از نظر اسلام به معنای حفظ عفاف و پاکدامنی است . طبق سخن پیامبر اسلام زن دادن مردان باعث میشود خلقشان نیکو و روزیشان زیاد شود . همچنین با پیوند زناشویی بر جوانمردیشان افزوده میشود . از طرفی ازدواج از نظر اسلام سبب تولید نسل و در نتیجه ازدیاد مسلمان میشود .

ازدواج از نظر اسلام از جایگاه والایی برخوردار است . چنانکه پیامبر اسلام میفرمایند : نزد خدا بنایی محبوب تر از بنایی نیست که از طریق ازدواج آباد شده باشد . روزی زوجی که ازدواج میکند در قرآن و سخن پیامبر اسلام تضمین شده است . در نصح صریح قرآن آمده است: اگر ( زوج ) فقیر باشند خدا از کرم خود بی نیاز میکند و پیامبر اسلام نیز میفرماید: روزی را با زن گرفتن زیاد کنید .

ازدواج از نظر اسلام محکم ترین بنای جامعه است . در آن باورها شکل گرفته و فرهنگ دینی و اسلامی بنا میشود . در سایه خانواده جامعه چون بهشت گلباران میشود چرا که اولیا دین بر این باورند که فرزند صالح گلیست از گل های بهشت . مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج در این زمینه به شما عزیزان کمک می کند تا ملاک ها  و اهداف دقیقی را برای ازدوج تان انتخاب نمایید.

مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام

مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام همکفو بودن زوجین است . همکفو بودن به معنای همطراز بودن ، هم شان بودن وهمسو بودن است . از نظر دین و فرهنگ و از نظر اقتصادی و اجتماعی . از مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام ابتدا تقوی پرهیزگاری است . پیامبر اسلام میفرماید: با زن به خاطر چهار چیز ازدواج میکنند:مال و ثروت ، زیبایی ، دینداری و اصل و نسب خانواده و تو با زن با تقوی و متدین ازدواج کن .

یکی دیگر از مهم ترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام اخلاق و حسن رفتار است . پیامبر اسلام میفرماید : وقتی کسی به خواستگاری می آید و اخلاق و دینش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد . از این سخنان میتوان نتیجه گرفت که مهمترین ملاک های ازدواج از نظر اسلام شناخت قبل از ازدواج است . تا ما کسی را نشناسیم نمیدانیم با تقواست یا نه . نمیدانیم اخلاق نیکو دارد یا خیر . تحقیق  و مشاوره برای انتخاب همسر بسیار مهم است .

چنانکه بزرگان علم و ادب پیشنهاد میکنند قبل ازدواج چشمان خود را کاملا باز کنید و بعد از ازدواج ببندید . کاملا شفاف و روشن است که اگر همسر و شریک زندگی خود را با مشاوره و تحقیق انتخاب کنیم زندگی آرام و دلخواهی خواهیم داشت . در غیر اینصورت فرصت و مجال هایی که  باید صرف رسیدن به اهداف و آمالهایمان شود به درگیری و اختلاف خانوادگی خواهد گذشت .

ضرورت ازدواج از نظر اسلام

ضرورت ازدواج از نظر اسلام اول رواج و انتشار تقوی و پرهیزگاری در جامعه است . در سایه این امر ترویج عفاف و پاکدامنی شکل خواهد گرفت . اگر ازدواج نباشد افکار و اذهان جوانان درگیر غرایز و امیال شده و در نتیجه پویایی و شکوفایی در گیر و دار نفسانیات میسوزد . ضرورت ازدواج در اسلام به اقتصاد جامعه کمک میکند . مرد و زنی که ازدواج میکنند برای امرار معاش تلاش میکنند . صرفه جویی و راه های هماهنگ کردن دخل و خرج را می آموزند . ضرورت ازدواج در اسلام بر پایه مودت ، دوستی ، الفت ، دین باوری ، همیاری و همکاری در زندگی بنا نهاده شده است .

آداب ازدواج از نظر اسلام

آداب ازدواج از نظر اسلام بر مبنای احکام است . احکام نیز در میان مذاهب اسلامی متفاوت است . اما ما در مورد آداب ازدواج از نظر اسلام بطور کلی ولی به اجمال توضیح میدهیم . از نظر اسلام دو نوع ازدواج وجود دارد:

ازدواج دایم

ازدواج موقت

ازدواج دایم با جاری شدن خطبه عقد بین دو نفر آغاز میشود . به تبع آن حقوقی برای طرفین تعریف میشود . در ازدواج دایم اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است . مرد باید نفقه پرداخت کند .  اگر بین زن و مرد زناشویی و همبستری صورت نگرفته باشد مرد موظف به پرداخت نیمی از آن میشود . زن وظیفه دارد تمکین کند یعنی به تمایلات جنسی مرد پاسخ مثبت بدهد . بدون اجازه مرد حتی از خانه خارج نشود  . بدون اجازه همسر حق گرفتن شغل یا تحصیل ندارد . زن میتواند به فرزندش شیر ندهد و امور روزمره خانه مانند آشپزی و رفت و روب  را انجام ندهد .

زن و مردی که در عقد هم هستند از هم ارث میبرند . حق طلاق با مرد است .  در قوانین جمهوری اسلامی ایران زن هنگام عقد میتواند حق تحصیل ، داشتن شغل و حق طلاق را بگیرد . ضمن اینکه  اگر پس از مدتی ازدواج منجر به طلاق شد . تمام دارایی زن و مرد که بعد از ازدواج بدست آمده بین آن دو تقسیم میشود . برای کسانی که بنا به دلایل اجتماعی ، اقتصادی  و یا هر دلیل دیگر نمیتوانند همسر دایم  برگزینند . در آداب ازدواج از نظر اسلام راه دیگری وجود دارد .

ازدواج موقت یا صیغه

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ( ماده 107۵ قانون ) . در ازدواج موقت زمان آن میتواند برای چند لحظه باشد و یا چندین سال . برای دختر اجازه پدر لازم نیست . مهریه واجب نیست ولی میتوان شرط کرد که در اینصورت زن و مرد چه همبستر شده باشند چه نشده باشند مرد موظف به پرداخت مهریه کامل زن است . زن و مرد صیغه از هم ارث نمیبرند ولی فرزندنشان ارث میبرند .  نفقه بر عهده مرد نیست مگر شرط شده باشد . در مقابل زن ملزم به تمکین نیست . میتواند بدون اجازه همسر سفر کرده , تحصیل کند و یا شغل اختیار کند .

با این توصیف خانواده ای که با عقد دایم تشکیل میشود مستحکم تر بوده .  وظایف زن و مرد تعریف شده و افراد خانواده مقید به انجام وظایف خود هستند . فرزندان در کانون گرم خانواده بزرگ میشوند در حالیکه در ازدواج موقت هر یک  جدا گانه به فعالیت مشغول بوده و مقید نیستند . ولی این نوع ازدواج برای مردان و زنانی که همسرشان فوت کرده وطلاق گرفته اند و فرزندانشان بزرگ هستند و نمی خواهند شخص ثالث وارد زندگیشان شود موقعیت خوبی است .

سن ازدواج در اسلام

سن ازدواج در اسلام برای دختر بعد از 9 سالگی و برای پسر 1۵ سالگی آزاد است . در قانون مدنی ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 1۵ سال است . محدودیتی برای ازدواج کودکان وجود ندارد به شرط اینکه با اجازه ولی قهری انجام شود . سن ازدواج در اسلام را میتوان از نظر تفاوت سنی نیز بررسی کرد .

ازدواج در اسلام بر هم کفو بودن تاکید شده است یعنی همطراز بودن . این مورد در مورد سن نیز صادق است . بطور کلی تشخیص سن ازدواج و فاصله سنی میان زن و مرد در اسلام دقیق مشخص و یا محدود نشده . از اینرو  نیاز به مطالعه و مشاوره فراوانی دارد .  مشاوره ازدواج با افرادی که در این زمینه تحصیل کرده و کار کرده اند کمک بزرگی میتواند بکند . از این طریق با صرف زمان کمتر انتخاب بهتری میتوان داشته باشیم . مشاوره خانواده و روانشناسی با بررسی موقعیت زندگی طرفین و خلقیات و روحیات آنها . به زوجین این موقعیت را میدهد که زندگی بهتری داشته باشند .

خدمات مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره ازدواج و ازدواج در اسلام به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز مشاوره خانواده آویژه

مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه در راستای گسترش خدمات مشاوره دسترسی تمامی هم وطنان به خدمات مشاوره و همچنین بهبود خدمات مشاوره تلفنی، اقدام به ارائه خدمات مشاوره تلفنی خانواده، مشاوره تلفنی کودک، مشاوره تلفنی ازدواج، مشاوره تلفنی روانشناسی کرده است. به لطف خداوند متعال مرکز مشاوره تلفنی آویژه در نظر دارد با گسترش کار خود در زمینه مشاوره تلفنی و در راستای آسان تر و ارزان تر شدن خدمات مشاوره، با گسترش خدمات مشاوره تلفنی خود، در حوزه مشاوره حضوری و مشاوره آنلاین با هم میهنان گرامی، وارد شود. در حال حاضر در مرکز مشاوره تلفنی آویژه، شما می توانید از مشاوران زبده در حوزه های مختلف مشاوره تلفنی خانواده، مشاوره تلفنی کودک، مشاوره تلفنی ازدواج، مشاوره تلفنی روانشناسی بهره مند شوید.ان شاءالله شما کاربران گرامی از خدمات مشاوره تلفنی آویژه کمال رضایت و استفاده را داشته باشید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

روانشناسی و موفقیت