اطلاعات تماس
  • 091295*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140010115613416506

ایده ها چگونه به وجود می آیند؟

کد: 140010115613416506

https://bit.ly/3n8DqH5

، (اخبار رسمی): ایده عبارت است از یک مفهوم و یا یک اثر ذهنی جدید. ایده ممکن به صورت فردی یا گروهی ارائه گردد. تفکری که مربوط به خدمات و محصولات موجود باشد ایده بشمار نمی آید، بلکه ایده یا طرح نو باید باعث ایجاد تغییر در محصول و خدمات گردد و یا محصول جدیدی را ایجاد کند.

ایده فردی

ایده ای است که توسط یک شخص ایده پرداز و خلاق ارائه میگردد و دسترسی به محتوای آن برای سایر افراد به جز داوران جشنواره امکان پذیر نیست.

ایده گروهی

ایده است که توسط یک شخص ایده پرداز به عنوان سر گروه به همراه سایر اعضای گروه به طور مشخص ارائه می شود. مالکیت معنوی ایده گروهی برای تمام اعضای گروه به صورت یکسان می باشد.

ایده گروهی نامشخص

ایده ای است که توسط یک شخص ایده پرداز به عنوان سرگروه به همراه ایده پردازان دیگر به صورت ناشناس جهت تکمیل و پختگی بیشتر ایده و همچنین استفاده از حداکثر قدرت و توان فکری و خلاقیت ایده پردازان، ارائه می گردد.

معیارهای یک ایده خلاق عبارتند از:

• سادگی (simple)

• درایت و زیرکی (smart)

• قابلیت ترسیم و ارائه crafted-well))

• آشنا و ملموس بودن (familiar)

• قابلیت استفاده در زمینه های مختلف (shareable)

• اصیل و جدید بودن (original)

• رسا و قوی بودن (resonant)

• قابلیت تغییر و انعطاف پذیری (flexible)

• چالش پذیری و ایجاد حس رقابت (challenging)

در صورتی که ایده ای تمام و یا اکثر معیارهای فوق را دارا باشد، یک امتیاز ویژه محسوب می گردد.

شاخص های کارایی ایده:

• در عین بزرگی ساده باشد

• حمایت از استراتژی های کسب و کار

• به طور مشخص و آشکاری، جدید و متمایز باشد

• قابلیت اثبات داشته باشد

• به سهولت و با سرعت خوبی قابل اجرا باشد

• با اولویت های فناوری در کشور هم راستا باشد

• از سود دهی خوبی برخوردار باشد

منبع:

https://peidaiesh.com/startup/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
  • 091295*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

کارآفرینی و استارتاپ