اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140104036152519037

انتصاب دائمی

انتصاب دائمی دبیرکل سه کنفدراسیون جهانی معتبر در دنیا

کد: 140104036152519037

https://bit.ly/3ydILBF

، تهران , (اخبار رسمی): کیوشی دکتر سید حسن طیبی دبیر کل دائمی کنفدراسیون های جهانی ایمارو ، ایمارو اسپرت و تَفیسا شد

انتصاب دائمی دبیرکل سه کنفدراسیون جهانی معتبر در دنیا
کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر

دبیر کل دائم سه کنفدراسیون جهانی در دنیا کیوشی دکتر سید حسن طیبی

جناب آقای کیوشی دکتر سید حسن طیبی به عنوان دبیر کل دائم سه کنفدراسیون جهانی معتبر در دنیا با نام های کنفدراسیون جهانی ایمارو، کنفدراسیون جهانی ایمارو اسپرت و کنفدراسیون جهانی تَفیسا منصوب شد.وی همچنین به عنوان عضو شورای عالی هیئت رئیسه و عضو شورای عالی کمیته فنی دائم در جهان از سوی بنیانگذار و ریاست این سه کنفدراسیون، جناب آقای گرندمستر دکتر حمید قلی زاده انتخاب شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فدراسیون جهانی استریت فایتر

در راستای هنرهای رزمی خیابانی و آموزش بدون حداقل آسیب تشکیل شده و بصورت صد در صد قانونی ، حقوقی، حقیقی و رسمی در جهان به ثبت رسیده است، بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار