اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140105096326519037

تبریک به شیهان شیما نظری نایب ریاست بانوان سبک جهانی استریت فایتر برای اخذ دان ۵

اخذ کمربند مشکی دان ۵ کیوکوشین رِد سان کاراته ژاپن توسط شیهان شیما نظری

کد: 140105096326519037

https://bit.ly/3cQ4F6M

، تهران , (اخبار رسمی): اهدای نمایندگی نایب ریاست بانوان در ایران و اخذ کمربند مشکی دان ۵ سازمان جهانی کیوکوشین رِد سان کاراته ژاپن به شیهان شیما نظری نایب ریاست بانوان فدراسیون جهانی استریت فایتر کشور

اخذ کمربند مشکی دان ۵ کیوکوشین رِد سان کاراته ژاپن توسط شیهان شیما نظری
اخذ کمربند مشکی دان ۵ و نمایندگی بانوان ایران در سازمان جهانی کیوکوشین رِد سان کاراته ژاپن

اخذ نمایندگی بانوان سازمان جهانی کیوکوشین رِد سان کاراته ژاپن و اخذ کمربند مشکی دان ۵ به شیهان شیما نظری نایب ریاست بانوان فدراسیون جهانی استریت فایتر کشور

طی حکمی از سوی کانچو سوزوکی بنیانگذار و ریاست جهانی، سازمان جهانی کیوکوشین رِد سان کاراته ژاپن، شیهان شیما نظری نایب ریاست بانوان فدراسیون جهانی استریت فایتر کشور و عضو شورای عالی هیئت رئیسه و عضو شورای عالی کمیته فنی فدراسیون جهانی استریت فایتر ، به عنوان نماینده بانوان کیوکوشین کاراته رِد سان ژاپن به مدت یکسال در ایران منصوب و همچنین کمربند مشکی دان ۵ وی از این سازمان اهداء شد.

Shihan Shima Nazari
5th Dan
World Kyokushin Karate Red Sun Organization W.K.K.R.S.O
Founder & President of
Kanchu Yasahiru Suzuki
In Japan

تبریک به جامعه ورزش کشور و بین الملل

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فدراسیون جهانی استریت فایتر

در راستای هنرهای رزمی خیابانی و آموزش بدون حداقل آسیب تشکیل شده و بصورت صد در صد قانونی ، حقوقی، حقیقی و رسمی در جهان به ثبت رسیده است، بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]