اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140105116332619037

ثبت فدراسیون جهانی استریت فایتر در کنفدراسیون ایفائو ترکیه در سال ۲۰۱۷

کد: 140105116332619037

https://bit.ly/3vA6xae

، تهران , (اخبار رسمی): فدراسیون جهانی استریت فایتر در کنفدراسیون ایفائو ترکیه در سال ۲۰۱۷ به ثبت رسید.

ثبت فدراسیون جهانی استریت فایتر در کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷
ثبت فدراسیون جهانی استریت فایتر در کنفدراسیون ایفائو ترکیه در سال ۲۰۱۷

ثبت فدراسیون جهانی استریت فایتر در کشور ترکیه

 برگ زرینی درخشان در کارنامه فدراسیون جهانی استریت فایتر

 فدراسیون جهانی استریت فایتر به بنیانگذاری و ریاست جهانی کیوشی دکتر سید حسن طیبی در کنفدراسیون ایفائو ترکیه در سال ۲۰۱۷ به ثبت رسید. 

این حکم به صورت اصلی برای این فدراسیون ارسال شد و در سایت کنفدراسیون ایفائو ترکیه به ثبت رسید.

این حکم هم اکنون قابل استعلام و مشاهده است.

قابل ذکر است فدراسیون جهانی استریت فایتر به صورت قانونی، رسمی، حقوقی و حقیقی در سراسر جهان مورد تأئید است.

 پیش از این آقای کیوشی دکتر سید حسن طیبی، بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر با تلاش‌های چندین ساله خود توانست این فدراسیون را در سه کنفدراسیون معتبر جهان با نام‌های ایمارو، ایمارو اسپرت و تَفیسا به ثبت رسمی، حقوقی، حقیقی و قانونی برساند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فدراسیون جهانی استریت فایتر

در راستای هنرهای رزمی خیابانی و آموزش بدون حداقل آسیب تشکیل شده و بصورت صد در صد قانونی ، حقوقی، حقیقی و رسمی در جهان به ثبت رسیده است، بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]