نخستین نیوزوایر بین المللی در ایران

مدرسه نوابغ گمشده

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • «بنیان‌گذار خانه‌توانگری» به همایش آمد

    صندلی داغ در مدرسه استادی

    فلسفه الزاما شما را به جواب نمی‌رساند اما همین که شما را از سوالی به سوالی عمیق‌تر می‌رساند مأموریت خودش را انجام دا ...

  • فرصتی در راستای شناخت موانع شکوفایی استعداد و توانایی

    برگزاری دوره‌ تدریجی و رایگان «خطاهای نوابغ»

    این دوره صوتی، به خطاهای رایجی در میان ما می‌پردازد که عموما مانع شکوفایی استعداد و توانایی‌ها می‌شوند اما شناخت این ...