اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395040158555365

برای پنجمین بار

عالی ترین نشان جایزه مدیریت ‌سلامت‌اداری به بانک انصار رسید

کد: 1395040158555365

http://j.mp/28M9Q4w

، تهران , (اخبار رسمی): بانک‌انصار برای پنجمین‌ بار پیاپی، عالی‌ترین جایزه مدیریت سلامت‌ اداری کشور را به دست آورد تا در زمینه مبارزه با فساد اداری و حفظ سلامت اداری در سطح ملی همچنان رکورددار باشد.

کسب نشان جایزه

به گزارش اخبار رسمی، به نقل از بانک انصار، در آیین اهدای جوایز پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری بخش خصوصی کشور که با حضور غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رخشنده رو معاون طرح وبرنامه معاونت راهبردی قوه قضاییه برگزار شد، آیت‌ الله‌ابراهیمی مدیرعامل بانک‌انصار در سخنانی ارتقای سامانه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک - به عنوان یک سامانه پیش نگر- اقدامات ساختاری، توجه به سرمایه‌های‌انسانی و اعمال نظارت‌وکنترل‌های دقیق داخلی را عمده‌ترین عوامل حفظ سلامت اداری این بانک و زمینه ساز کسب مقام نخست در کشور دانست. 

ابراهیمی سلامت اداری را پیش نیاز اجرای اقتصادمقاومتی در نظام بانکی قلمداد و در تشریح خصوصیات اقتصاد مقاومتی، استحکام درونی بانک ها، انطباق شاخص ها و مولفه های استحکام درونی با شاخص های ارزیابی سلامت اداری، بررسی نظام کنترل و  نظارت بانک، تبیین سیستم نظارت و کنترل مبتنی بر ریسک و تشریح حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نتایج آن گفت: انجام عملیات بانکداری منطبق براهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باعث توسعه رقابت پذیری و پاسخگویی به نیازهای بخش واقعی اقتصاد، همراه با ایجاد شرایط پایداری در برابر تکانه های داخلی و خارجی خواهد شد.

وی جهت گیری بانک های کشور برای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را امری مهم برشمرد و افزود: سیستم نظارت و کنترل یک مؤلفه‌ مؤثر در استحکام درونی شبکه بانکی  است.

مدیرعامل بانک انصار در ادامه با تشریح نحوه انطباق محورهای سلامت اداری و مولفه های استحکام درونی در بانک ها خاطر نشان کرد: سامانه یکپارچه نظارت و کنترل مبتنی بر ریسک و مراحل اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، به عنوان ابزارهایی کارآمد در حفظ سلامت اداری در راستای تحقق بانک مقاوم از موضوعاتی است که بایستی مورد اهتمام قرارگیرد.

رییس شورای عالی اقتصاد مقاومتی بانک انصار سپس ارتقای سامانه یکپارچه نظارت وکنترل مبتنی بر ریسک به یک "سامانه پیش‌نگر" را یک رهاورد مبارک برای بانک انصار دانست و تصریح کرد: تبیین نسبت این سامانه پیش نگر با سامانه ارزیابی ریسک کنترل ها؛ سامانه های مبارزه با پولشویی، رسیدگی به شکایات، رسیدگی به تخلفات، بازرسی، نظارت سیستمی و  حسابرسی داخلی، بانک جامع کنترل‌ها و بانک ریسک‌ها از مقوله‌ هایی است که بایستی مورد توجه دایمی قرار گیرد.

وی در پایان، تهیه داشبورد جامع وارزیابی ریسک کنترل ها، به روز رسانی متمرکز چک لیست ها، ارتباط یافته ها و بندهای بازرسی و حسابرسی به کارکنان، امکان داده کاوی، تجزیه و تحلیل مناسب یافته ها و تقویت نظام کنترلی را از جمله نتایج حاصل از استقرار سامانه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک انصار برشمرد که به کسب مقام برتر این بانک در حوزه سلامت اداری کشور انجامیده است.

بر اساس این گزارش جشنواره جایزه مدیریت سلامت اداری به منظور تحقق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه بافساد سازمان ملل متحد و مقررات ارتقای سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با رشوه و فساد در دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی برگزار شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک انصار

پس از موافقت ضمنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأسیس بانک انصار دراوایل سال 1388 ،هیأت موسس بانک نسبت به تهیه برنامه های عملیاتی و چارچوب راهبردی کار بانک اقدام نمودند

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه