اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951013212445898

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد

کیفیت بنزین وگازوییل توزیعی تهران درحداستاندارد

کد: 13951013212445898

https://goo.gl/MK9OXZ

، تهران , (اخبار رسمی): نتایج پایش کیفیت سوخت شهر تهران در پاییز 1395 نشان می‌دهد آلودگی هوای متوالی پایتخت طی 4 ماه اخیر ریشه در سوخت توزیعی نداشته و کیفیت بنزین و گوگرد توزیعی جایگاه‌ها در حد استاندارد است.

کیفیت بنزین وگازوییل توزیعی تهران درحداستاندارد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: در همه دنیا کیفیت سوخت توزیعی بر آلودگی تولیدی خودروها نقش بسزایی دارد اما در صورت وجود کیفیت سوخت، مشخص می‌شود که آلودگی هوا ریشه در بنزین و گوگرد توزیعی ندارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این زمینه پارامترهای موثر سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها را بصورت فصلی مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهد. نمونه‌های سوخت پس از برداشت به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال شده و پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارشات آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌گیرد.

به گفته حسینی، نتایج حاصل از «پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران» در پاییز 1395 مشخص کرده که در سوخت بنزین عدد اکتان پایین، محتوای گوگرد و بنزن بالا و در سوخت دیزل عدد ستان پایین و محتوای گوگرد بالا از موارد قابل تأمل هستند که تأثیر بسزایی بر آلودگی هوای شهر دارند.

در این پروژه طی نمونه‌برداری‌های انجام شده در فصل پاییز سال 1395 در مقایسه با بهار و تابستان، 10 نمونه سوخت بنزین با نمونه‌برداری مستقیم از جایگاه‌های سوخت‌رسانی سطح شهر تهران جمع‌آوری شد و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این جایگاه‌ها شامل نازل‌های بنزین یورو4 و بنزین سوپر در سهروردی، مفتح، شریعتی بهار، شریعتی معلم، خرمشهر بود که در مجموع 10 نمونه را تشکیل می‌داد.

نتایج بررسی بنزین توزیعی نشان داد در همه نمونه های بنزین، از نظر محتوای بنزن و عدد اکتان در محدوده استاندارد است(کمتر از یک در یک میلیون قسمت). در دو فصل بهار و تابستان امسال نیز نمونه‌های سوپر از لحاظ عدد اکتان مقدار مطلوب‌تری را دارا بوده اند و همگی آنها بالاتر از حد استاندارد بودند.

همچنین نتایج آنالیز محتوای گوگرد و عدد ستان در نمونه ‌های توزیعی پاییز در جایگاه‌های منتخب دیزل شامل پایانه‌های آزادی، تهرانسر، شرکت واحد، شرق و فتح نشان داد محتوای گوگرد در محدوده نزدیکی به استاندارد است(50PPM).

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در سال 1372 توسط شهرداری تهران تأسیس شده است. در حال حاضر این شرکت دارای دو معاونت مالی- اداری و معاونت فنی (واحد راهبری و اندازه گیری و واحد پایش و پیش بینی آلودگی هوا و صوت). این شرکت ضمن جرای پروژه های تخصصی، مطالعاتی- پژوهشی، 43 ایستگاه اندازه گیری صوت و 21 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در نقاط مختلف شهر تهران دارد و با روش های مختلف آن را به شهروندان اطلاع رسانی می کند.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | محیط زیست