اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960502255367251

نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق

کد: 13960502255367251

https://goo.gl/gw5wS8

، تهران , (اخبار رسمی): در بخش اداری مالی هر سازمان یا کسب و کاری، یکی از زمان‌برترین اما با اهمیت ترین محاسبات مربوط به ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد است، چرا که پرداخت منظم حقوق و دستمزد پرسنل باعث رضایت و اطمینان کارکنان و در نتیجه افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود.

نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار حقوق | آرین سیستم

آموزش حقوق و دستمزد و کار با نرم افزارحقوق,نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد مانند نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی را با سرعت و دقت گزارش گیری می کند.

به گزارش آرین سیستم، با توجه به اینکه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد یکی از حساس ترین و با اهمیت ترین اسناد حسابداری است و آشنایی با نحوه ثبت حقوق و دستمزد و مفاهیم کاربردی مانند حقوق پایه، فیش مستمری یا کار نوبتی باعث تسهیل کار حسابدار با انواع نرم افزار محاسبه و ثبت حقوق و دستمزد همچون نرم افزار یکپارچه حقوق و دستمزد آرین سیستم است.

 

نرم افزار محاسبه حقوق

نحوه محاسبه حقوق طبق وزارت کار، یکی از عوامل موثر در به وجود آمدن رابطه مطلوب بین کارفرما و کارکنان است. درچند سال گذشته که شرکت‌های کوچک و بزرگ تنظیم لیست و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد را به صورت دستی و با حداکثر ریسک خطا انجام می‌دادند، استفاده از سیستمی منطبق با آخرین قوانین و مقررات مربوط به محاسبه حقوق دستمزد و با حداقل خطا، یکی از دغدغه‌های  مهم و البته پیچیده ای بود که مدیران و حسابداران را درگیر خود کرده بود.

در این میان شرکت آرین سیستم با تولید نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی به عنوان یکی از انواع نرم افزار منابع انسانی، توانست علاوه بر امکان تهیه بانک اطلاعاتی جامع از سوابق و مشخصات کارکنان، در زمان کوتاه و با دقت بالا انبوهی از محاسبات و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد را برای تهیه گزارش‌های و ارائه به مدیران سازمان برای تصمیم گیری، برای کاربر خود فراهم کند.

 

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی آرین سیستم

 • تعریف انواع ماموریت‌ها و مرخصی‌ها و صدور مجوز ماموریت، مرخصی و اضافه کاری
 • معرفی عوامل حقوق شامل مزایا، کسورات، تعهدات کارفرما و جداول مالیاتی و تقویم کاری
 • گزارش‌های معوقه مزایا و کسورات
 • صدور اسناد حسابداری حقوق دستمزد شامل حقوق، مساعده، عیدی، سنوات و پرداخت‌های بین ماه به صورت اتوماتیک
 • گزارش‌های لیست پرداخت، لیست مالیات و لیست محاسبه بیمه تامین اجتماعی
 • محاسبات و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد منطبق با نظام جامع هماهنگ و قانون خدمات کشور و قانون کار
 • گزارش‌های لیست حقوق دستمزد بر اساس محل‌های پرداخت و گروه‌های حقوقی
 • تهیه دیسکت بانک بر اساس فرمت‌های رایج بانک‌های کشور و دیسکت بیمه و مالیات
 • ورود اطلاعات استقرار کارکنان و معرفی محل‌های پرداخت حقوق
 • گزارش‌های مرور حقوق دستمزد بر اساس مرکز پروژه‌ها، مراکز هزینه، محل خدمت به تفکیک سال‌های متفاوت
 • گزارش‌های مقایسه ای و کاردکس عوامل حقوق و مزایا، گزارش‌های قابل طراحی و گزارش‌های حسابرسی
 • گزارش‌های مقایسه ای و کاردکس عوامل حقوق و مزایا و …

 

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد:

هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع فعالیت و تعداد پرسنل دارای پارامترهای متفاوتی است. اما به طور کلی شامل حقوق کارکرد، حق اولاد، حق مسکن، نوبت کاری و … است. در نرم افزار حقوق برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد باید این پارامترها به صورت معین و با تعیین کدهای مربوط به حسابداری ثبت شود. حسابداری در ابتدا برای 3 حساب کل زیر، حساب معین تعریف کند:

 • هزینه حقوق و دستمزد
 • سایر حسابهای دریافتی
 • بستانکاران دولتی

در ادامه برای راحتی فراگیری ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد، با یک مثال این محاسبات را برای شما توضیح خواهیم داد.

در پایان اردیبهشت ماه 89 اطلاعات زیر از لیست حقوق و دستمزد شرکت حاصل نوین استخراج شده است:

جمع حقوق پایه ۸۹۵۶۳۰۰۰، عائله مندی۱۵۱۵۰۰۰، حق مسکن ۲۸۵۱۶۱۳، جمع اضافه کاری  ۱۶۸۱۹۵۳، بیمه بیکاری ( ۳% ) ۲۸۲۲۸۹۷، بیمه کارفرما (۲۰% ) ۱۸۸۱۹۳۱۳، بیمه کارکنان ( ۷% ) ۶۵۸۶۷۶۰، مالیات حقوق ۲۳۷۴۸، مساعده دریافتی کارکنان ۳۴۰۳۰۰۰، خالص حقوق پرداختی به کارکنان ۸۵۵۹۸۰۵۸

در ابتدا برای ثبت باید یک شماره سند در سیستم حقوق و دستمزد اختصاص داده و حسابهای معین را تعریف کنیم. در مرحله بعد اطلاعات فوق را در سند به شکل زیر ثبت می‌کنیم :

بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) دستمزد و مزایا =  ۸۹۵۶۳۰۰۰
بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) عائله مندی = ۱۵۱۵۰۰۰
بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) حق مسکن = ۲۸۵۱۶۱۳
بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) اضافه کاری = ۱۶۸۱۹۵۳
بدهکار – (کل ) هزینه حقوق و دستمزد  – ( معین ) ۲۳% بیمه کارفرما =۲۱۶۴۲۲۱۰
بستانکار – ( کل ) سایر حسابهای پرداختنی – ( معین ) مطالبات کارکنان = ۸۵۵۹۸۰۵۸
بستانکار – ( کل ) سایر حسابهای دریافتنی – ( معین ) مساعده و علی الحساب = ۳۴۰۳۰۰۰
بستانکار – ( کل ) بستانکاران دولتی – ( معین ) اداره دارایی = ۲۳۷۴۸
بستانکار – ( کل ) بستانکاران دولتی – ( معین ) اداره تامین اجتماعی = ۲۸۲۲۸۹۷۰

 

انواع روش ثبت‌های حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس قانون اداره کار

در تولید و ارائه خدمات، ثبت حسابداری حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهمترین هزینه‌های عملیاتی، مستلزم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مستمر صورتحساب حقوق است. پرداختهای حقوق دستمزد طبق آخرین تجزیه و تحلیل‌های وزارت کار، بر مبنای درجه مهارت کارگران پرداخت و نحوه محاسبه و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس استانداردهای قانون کار می‌باشد.

به عنوان مثال در نحوه ثبت حقوق و دستمزد طبق ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است به پرسنلی که طبق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته، در صورت پایان قرارداد کار برای هر سال سابقه و آخرین ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد حقوق دریافتی، معادل یک ماه حقوق و مزایای کار به وی پرداخت کند. در ادامه نحوه ثبت حسابداری حقوق و دستمزد، چند فرمول مهم را شرح خواهیم داد.

 

نحوه محاسبه اضافه کاری:

اگر کارکنان یک سازمان بیشتر از میزان ساعتی که در قانون کار تعیین شده کار کنند، در حقوق دستمزد فرمول اضافه کار به شکل زیر محاسبه می‌شود.

حقوق پایه + (مزایای مستمر) / 220 X 1.4  Xکارکرد اضافه کاری شخص

مجموع ساعت‌های کارکرد ماهیانه 220 می‌باشد که در ضریب ارائه شده توسط اداره کار یعنی 1.4 ضرب می‌شود.

 

نحوه محاسبه سنوات :

حقوق پایه + (مزایای مستمر) / 365  X کارکرد هرفرد

کارکرد، میزان حضور هر فرد در محل کار و یا از ابتدای قرارداد تا زمان محاسبه می‌باشد.

 

نحوه محاسبه حق ماموریت:

اگر کارگر از محل کار خود حداقل 50 کیلومتر دور شود و یا حداقل در محل ماموریت یک شب توقف کند، به او حق ماموریت تعلق می‌گیرد. این حق ماموریت نباید کمتر از مزد روزانه یا ثابت کارگر باشد.

 

نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی:

طبق قانون ثبت حقوق و دستمزد تامین اجتماعی، 30% حقوق پرسنل به عنوان حق بیمه در نظر گرفته می‌شود که بیمه شده پرداخت 7% آن را به عهده دارد و 20% آن را نیز کارفرما پرداخت می‌کند. 3% باقیمانده نیز به عهده دوات تامین می‌شود.

 

نحوه محاسبه حق اولاد:

حق اولاد به ازای هر فرزند = 3 X حداقل حقوق روزانه تا حداکثر 2 فرزند پرداخت می‌شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

نرم افزار ERP آرین سیستم

شرکت داده پردازی آرین سیستم در سال 1383 توسط جمعی از متخصصین و نخبگان تحلیل نرم افزار و حسابداری با شعار | انعطاف پذیری بسیار بالای نرم افزار آرین سیستم | فعالیت خود را آغاز کرد. گروه آرین توانست با هدف همگام سازی و تولید نرم افزار مدیریت یکپارچه ، بسیاری از سایت های نرم افزار موجود در بازار را بررسی و تحلیل کند و نیاز مشتریان را به خوبی شناسایی کرده و اقدام به تولید نرم افزار حسابداری آرین سیستم کند. پشتکار و دقت تا حدی بود که شرکت آرین سیستم توانسته است با گذشت کمتر از دو دهه از فعالیت خود ، گامی بزرگ در جهت ارائه خدمات و مشاوره نرم افزار در حوزه نرم افزار اتوماسیون اداری و حسابداری بردارد. گروه آرین در سال های اخیر با بکارگیری آخرین دست آوردهای فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی در زمینه اجرا و پشتیبانی شبکه نیز توانسته است نسبت به رقبای خود سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]