اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960625261137490

شرایط و ضوابط تنظیم قرارداد پیمانکاری گروه حامی پیمان

کد: 13960625261137490

https://goo.gl/i6xuWa

، تهران , (اخبار رسمی): در تنظیم قرارداد پیمانکاری به جز طرفین کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری ، مواردی مثل شرایط پیمان، شرایط خصوصی و عمومی وجود دارند که باید نسبت به آن ها آگاهی لازم را بهتر است کسب کنید.

شرایط و ضوابط تنظیم قرارداد پیمانکاری گروه حامی پیمان
شرایط و ضوابط تنظیم قرارداد پیمانکاری گروه حامی پیمان

تنظیم قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران و کارفرمایان در گروه حامی پیمان اولین موسسه حقوقی متخصص در قرارداد پیمانکاری با بهترین وکلای پایه یک قوه قضاییه زیر نظر کانون وکلا صورت میگیرد

به گزارش واحد تنظیم قرارداد پیمانکاری گروه حامی پیمان ، در قراردادهای پیمانکاری به جز طرفین کارفرما و پیمانکار در قرارداد پیمانکاری ، مواردی مثل شرایط پیمان، شرایط خصوصی و عمومی وجود دارند که باید نسبت به آن ها آگاهی لازم را بهتر است کسب کنید. در یک قرارداد پیمانکاری به جز طرفین اصلی مواردی مثل شرایط پیمان، شرایط خصوصی و عمومی وجود دارند که باید نسبت به آن ها آگاهی لازم را کسب کنید. در تنظیم قرارداد پیمانکاری گروه حامی پیمان به جز طرفین اصلی قرارداد پیمانکاری ، مواردی مثل شرایط پیمان، شرایط خصوصی و عمومی وجود دارند که باید نسبت به آن ها آگاهی لازم را کسب کنید.

شرایط پیمان در یک قرارداد

شرایط پیمان مفصل ترین بخشی است که می توان در یک قرارداد پیمانکاری مشاهده نمود. تنظیم قرارداد پیمانکاری دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که قطعا در قرارداد پیمانکاری درج و تشریح می شود:

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و الزامات مندرج در تنظیم قرارداد پیمانکاری جنبه‌ی عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود بدون تغییر بماند. به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند.  شرایط عمومی قالب کار را مشخص می کند و طرفین تنظیم قرارداد پیمانکاری را متعهد می کند که از این چارچوب به هیچ وجه نباید خارج شوند.

شرایط خصوصی پیمان

بندی است متغیر در قراردادهای مختلف که شرایط عمومی را تایید می کند و موارد مختلفی را دربر می گیرد.

انواع قراردادهای رسمی در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی

دستگاه های دولتی قراردادهای مختلفی را برای عملی کردن طرح ها و پروژه ها با شرکت ها یا افراد دیگر می بندند. فرض کنید شرکت برق قصد دارد خطوط پست‌های فشارقوی و انتقال نیرو را در منطقه غرب کشور بسط دهد. این شرکت به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات می تواند امور را در چارچوب تنظیم قرارداد پیمانکاری زیر با شرکت های دیگر سهیم شود:
مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه‌ی دولتی پس از تنظیم قرارداد پیمانکاری ، انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند. حمل و نقل، عمران، سدسازی، جاده سازی و...می توانند موضوع یک قرارداد دولتی باشند. همچنین لازم به ذکر است که وصول مطالبات شهرداری نیز بخشی از خدمات حقوقی گروه حامی پیمان می باشد.

امتیاز: امتیاز در قرارداد پیمانکاری مثل استخراج از یک منبع ذغال سنگ مطرح می شود. در این دست پروژه ها معمولا ماده ای که از معدن بهره برداری شده است ثروت یا سرمایه است و از سود آن به دولت و موسسات دخیل سهم داده می شود. به طور کلی قرارداد پیمانکاری که به‌ موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن طبق شرایط معین تنظیم قرارداد پیمانکاری ، اداره‌ی یک امر عام‌المنفعه یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به‌طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می‌کند که در مدت معینی به سرمایه‌ی خود اداره یا بهره‌برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف‌کنندگان یا از دولت دریافت دارد یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد یک نوع امتیاز است.

عاملیت: قرارداد پیمانکاری است که به‌موجب آن شخص یا اشخاص، از طرف مؤسسه‌ی عمومی در مقابل گرفتن حق‌العمل کاری معین، برای اجرا و اداره‌ی  امور به کار گرفته می شوند.
قراردادهای تالیف، ترجمه یا مشارکت در ساخت فیلم
قرارداد مشارکت در ساخت (مدنی و حقوقی)، قرارداد سرویس و قرارداد خرید متقابل.

قرضه‌ی عمومی: قرادادی است که به‌موجب آن دولت با انتشار قرضه‌، وجوهی را به‌عنوان وام با سود معینی از شخص یا اشخاص معین دریافت می‌کند که در سررسید مدت معینی اصل و سود آن را به وام‌دهنده کارسازی کند.

پیمان استخدامی: قرارداد پیمانکاری است که به‌موجب آن شخص معینی با دستمزد مشخص برای انجام کاری به استخدام دولت در می آید. تشریح قراردادهای پیمانکاری دولتی و اصول انعقاد آن ها :

قرارداد پیمانکاری انواع و اقسام مختلفی دارند که در نظام حقوقی کشورهای مختلف اسامی مختلفی به آن ها نسبت می دهند. مثلا در آمریکا به این نوع تنظیم قرارداد پیمانکاری ، قراردادهای حکومتی گفته می‌شود. برخی از کشورها هم مثل هند این دست تنظیم قرارداد پیمانکاری عمومی می دانند.  هر چند که در ایران نام اختصاصی برای قراردادهای پیمانکاری دولتی در نظر گرفته نشده است اما عموم حقوقدان ها قرارداد پیمانکاری را به تبعیت از کشور فرانسه قراردادی اداری می دانند.
فارغ از این نامگذاری برخی از تنظیم قرارداد پیمانکاری  از نوع دولتی نسبی هستند؛ به این معنا که دولت در یک طرف آن و پیمانکار نیز در طرف دیگر قرار دارد. بنابراین طرفین این قرارداد دولت و پیمانکار هستند و کلیه‌ی آثار این نوع قرارداد، بنابر اصل نسبی بودن قراردادها مؤثر بر این دو طرف است. زیرا این دو به‌طور مستقیم در قرارداد مذکور دخالت دارند و اهداف خود را دنبال می‌کنند.

مروری بر تعهدات در قراردادهای پیمانکاری گروه حامی پیمان

در مرور تنظیم قرارداد پیمانکاری از نوع دولتی با دو مسئله مستقل از هم رو به رو می شویم: مسئله‌ی تعهد به نفع شخص ثالث و تعهد به ضرر شخص ثالث. تعهداتی که به نفع شخص ثالث در قالب شرط فعل و بدون رضایت آنها بین قرارداد پیمانکاری دولت و پیمانکار دیده می شود تعهدات موجود به نفع شخص ثالث هستند. 

در مقابل در برخی از تنظیم قرارداد پیمانکاری مثل نقشه برداری یک ساختمان، معماری بنا، لوله کشی و نوسازی منازل شاهد مسئله نعهد به ضرر شخص ثالث هستیم. آن چه با عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث در قراردادهای حقوقی مطرح است متفاوت از قراردادهای حقوق خصوصی است. زیرا در قراردادهای حقوق خصوصی که بالاتر به شرح آن پرداختیم مسئله‌ای با عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث وجود نخواهد داشت. جهت مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی مربوط به تنظیم قراردادهای پیمانکاری به وبسایت رسمی گروه حامی پیمان به نشانی hamipeyman.com مراجعه کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی

موسسه حقوقی بین المللی «دادپویان حامی» موسسه ای خصوصی و مستقل می باشد که تحت شماره ۲۸۲۶۹ در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران است. این موسسه در جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت حقوقی در حوزه های مهندسی، عمرانی، پیمانکاری، بازرگانی، خدماتی و سایر حوزه های مرتبط، با رعایت اصول تخصصی و حرفه ای و از طریق کادر تخصصی خود شامل حقوقدانان، وکلا، کارشناسان و مهندسین مجرب، خدمات حقوقی و تخصصی خود را در حوزه های حقوق داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از سازمانها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی، عمومی و خصوصی، ایرانی و خارجی، در نقاط مختلف ایران ، منطقه و بین الملل ارائه می­ دهد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

صنعت و تولید | کارآفرینی و استارتاپ