اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960805265687817

طراحی آموزشی، معماری نوین تدریس و ارائه‌ی صدها نمونه

کد: 13960805265687817

https://goo.gl/TMYHhZ

، نهاوند , (اخبار رسمی): با توجه به اهمیت طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری و همچنین نقش طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس در ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش‌آموزان و حتی فرهنگیان گرامی، بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به تهیه‌ی صدها نمونه طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس برای جامعه علم و ادب کرده است.

طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس ارائه صدها نمونه
طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس

با توجه به اهمیت طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به تهیه صدها نمونه طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس جهت استفاده معلمان گرامی نموده است.

به گزارش بانک فایل پژوهشی معلمان: می‌دانیم که معلم در بحث طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس ارائه کننده مطالب درسی در کلاس است و این مطلب همواره برای وی حائز اهمیت است. در اکثر کلاس‌های سنتی و قبل از پیدایش مفاهیم طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس معلم از طریق تشریح، داستان‌سرایی، بحث، سخنرانی و توضیح به دانش آموزان آموزش می‌داد؛ در صورتی که بعد از تخصصی‌تر شدن فرآیند یاددهی و یادگیری، بحث فرق کرد. طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس معادلات فرآیند یاددهی و یادگیری را تغییر دادند. همانطور که پیروت  گفته است : «بدون در نظر داشتن سطح یادگیری فراگیران، لزوم شناساندن حقایق تازه، مفاهیم و اصول به فراگیر تا توضیح عقاید، روشن ساختن مطالب یا بازنمودن روابط، بیشتر اوقات معلم را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار است در حد زیادی مطالب ارائه دهد.»

چنین بود که بحث طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس  رونق جدی‌تری گرفت. در طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس پنج مهارت را مشخص می‌سازند که برای معلم لازم است در خود گسترش دهد، تا بدین وسیله ارائه دهنده‌ی موفقی شود،  که عبارتند از:

1-    مهارت زمینه‌سازی (مقدمه‌چینی)

2-    اختتام (جمع‌بندی)

3-    تنوع در انگیزه

4-    توضیح واضح

5-    استفاده از مثال‌ها و نمونه‌ها 

که به ترتیب ذیل هر یک را در رابطه با طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

1- مقدمه‌چینی (مهارت زمینه‌سازی)

چیدن تعریف شده است، به عنوان :

شرایط موقت ولی غالباً مستمر فردی که:

الف ) او را نسبت به انگیزه‌ها یا رویدادهای محیطی بیش از هر چیز دیگر آشنا ساخته و مشخصاً فکر او را متوجه خود می‌کند.

ب ) بعضی فعالیتها یا پاسخها را نسبت به انواع دیگر آسان می‌کند».

مقدمه بطور ساده در بحث طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس یعنی معرفی. بنابراین صحبت ما در مورد بیان کردن یا به انجام رساندن (یاهردو) موارد خاصی است که قبل از یادگیری مطرح می‌شود تا توجه یادگیرنده را به وظایف محوله هدایت کند.

پیروت می‌گوید: «فعالیت‌های انجام شده قبل از عمل یادگیری بر نتایج حاصله اثر خواهد داشت و بعضی از مقدمه‌چینی‌ها نسبت به انواع دیگر در رسیدن به نتایج طرح‌ریزی شده موفقیت‌آمیزتر هستند.»

او مقدمه چیدن را به طریق زیر مشخص می‌کند:

متمرکز نمودن توجه یادگیرنده از طریق ایجاد علاقه در او نسبت به آنچه باید یاد بگیرد.

مقدمه‌چینی وسیله‌ای جهت انتقال از مطالب آشنا به جدید، از دانستنی به نادانستنی، از مطالبی که قبلاً آموخته شده به مطالب جدید است. مقدمه‌چینی ممکن است در رابطه با طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس در جهت تهیه‌ی چارچوب یا ساختار یک درس بکار رود. نقش بعدی زمینه‌سازی، معنی‌دار کردن مفاهیم یا اصول جدید است. با استفاده‌ی مکرر از مثال‌های ملموس و خاص و تجزیه‌ی آن در بحث طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس به فراگیران در درک انتزاعی عقاید کمک می‌شود.

 

۲- جمع‌بندی (اختتام):

اگر مقدمه‌چینی ادراک یادگیرنده را به طریقی خاص در شروع یادگیری سازماندهی کند، جمع‌بندی همانطور ک پیروت توضیح می‌دهد، تکمیل کننده‌ی مقدمه‌چینی با هدایت توجه با پایان توالی یادگیری یا در انتهای یک درس کامل با تمرکز آنچه که یادگرفته شده است. در واقع نقش اصلی آن کمک به فراگیر است تا نکات اصلی را برای جلسه بعدی به خاطر داشته باشد.

پیروت هشدار می‌دهد، که در بحث طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس جمع‌بندی لازم است بطور دقیق برنامه‌ریزی شود، بنابراین برای آن باید زمانی را در نظر گرفت. همانطور که او می‌گوید، با صدای زنگ، درس را تمام کردن، بی‌اثرترین نوع پایان دادن به یک درس است.

 

۳- تنوع انگیزه‌ها

 تنوع در انگیزه‌ها در بحث طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس نیاز به توسعه دارد؛ زیرا ارائه‌ی یکنواخت مطلب منتهی به کسالت و غیرفعال بودن ذهن می‌‌شود. مجدداً بر اساس شواهد تحقیقی، تعیین می‌شود که تغییرات در یک محیط ادراکی توجه را جلب نموده و تفکر را برمی‌انگیزاند.

 

۴- واضح بودن توضیح در طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس

واضح بودن ارائه‌ی درس چیزی است که می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای بر موفق بودن طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس اثر زیادی بگذارد. این عوامل عبارتند از:

الف) تداوم: برقراری یک ارتباط قوی بین مطالب طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس، مورد بسیار مهمی است که باید بطور کاملا روشن بوده و شاخه‌های انشعابی آن را به حداقل رساند.

ب) سادگی: سعی کنید از جملاتی که دارای قواعدی ساده و محسوس هستند استفاده کنید. یک دلیل متداول شکست، دادن اطلاعات زیاد در یک جمله است. جملات کوتاه بکار ببرید و اگر روابط پیچیده است با وسایل دیداری ارتباط برقرار سازید.

ج) روشن بودن : یک دلیل برای عدم موفقیت در ارائه‌ی درس جدید به کلاس، فرضیه‌ای است که شاگردان بیشتر از آنچه باید، می‌فهمند. در آنجا که باید توضیح داده شود، شخص باید هر چه تمامتر آن را مطرح سازد

معلمی در طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس موفق‌تر است که از بین روشهای پرشمار تدریس روش مناسب را در کلاس بکار برده و به بهبود تدریس و یادگیری هر چه بیشتر و با دوامتر دانش‌آموز کمک کند.

معلمانی که نسبت به کار خود و وظیفه‌ی معلمی احساس مسئولیت عمیق می‌‌کنند، همواره در حال بکارگیری روش‌های متفاوت و مناسب تدریس مانند طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس در کلاس درس هستند؛ اما مشکل عمده این نیست که معلم از روش تدریس راحت استفاده می‌کند یا نه؛ بلکه مسئله‌ی اساسی و پراهمیت این است که کدام الگوی تدریس برای هر درس مناسب است و موجب یادگیری بهتر می‌‌شود. یادآور می‌شود که هیچ روشی همواره و در همه جا بهترین روش نیست و خوب یا بد بودن روش‌های تدریس وابسته به عوامل متعدد و گوناگونی است. در همین راستا بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com اقدام به تهیه صدها نمونه طراحی آموزشی و معماری نوین تدریس نموده است که معلمان و سایر فرهنگیان می توانند برای استفاده از آنها  به این سایت مراجعه کنند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل پژوهشی معلمان متشکل از تیم کارآمد و متخصص فرهنگی واز تعدادی از دبیران متخصص و مجرب و با سابقه بالا در امر پژوهش تشکیل شده است. این تیم متخصص بیش از 5 سال تجربه همکاری با فرهنگیان از طریق اینترنت و فضای مجازی دارد و تاکنون سایت های مختلفی را طراحی و پشتیبانی محتوایی نموده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش