اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960907269607159

رابطه میان مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) و طرح کسب و کار

کد: 13960907269607159

https://goo.gl/xD8Vba

، تهران , (اخبار رسمی): طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای متقاضیان تجاری که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند، برای مدیرانی که پروژه‌های جدید را برای افراد یا موسسات دیگر پیشنهاد می‌کنند و برای شرکت‌هایی که می خواهند محصولات یا خدمات جدیدی را راه اندازی کنند و... است.

رابطه میان  مطالعه امکانسنجی (طرح توجیهی)و طرح کسب و کار
رابطه میان مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) و طرح کسب و کار

طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای متقاضیان تجاری است که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند، برای مدیرانی که پروژه های جدید را برای افراد یا موسسات دیگر پیشنهاد می کنند.

طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای افراد زیر است:

  • متقاضیان تجاری که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند؛
  • مدیرانی که پروژه‌های جدید را برای افراد یا موسسات دیگر پیشنهاد می‌کنند؛
  • شرکت‌هایی که می‌خواهند محصولات یا خدمات جدیدی را راه اندازی کنند یا مدیریت فعالیت‌هایشان را بهبود ببخشند؛
  • موسساتی که منابع مالی را برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید مدیریت می‌کنند.

لازم به ذکر است که نقش یک طرح کسب و کار نه فقط برای اثبات این است که سرمایه‌گذاری در کسب و کار ارزش دارد یا خیر؛ بلکه، مهم‌تر از همه، سعی دارد از طریق معرفی مراحل عملیاتی، سرمایه‌گذار را راهنمایی کند و به او آگاهی دهد. اما هنگامی‌که مطالعه امکان سنجی، تایید کند که فرصت اقتصادی قابلیت تبدیل به یک کسب و کار را دارد و امکان پذیر است، آنگاه می‌توان طرح کسب و کار را نوشت. اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌های مطالعه‌ی امکان سنجی در طرح کسب و کار گنجانده می‌شوند که این امر تهیه‌ی طرح کسب و کار را در بیشتر موارد، تسهیل می‌کند. در ادامه ارتباط میان مطالعه‌ی امکان سنجی و طرح کسب و کار را مفصل‌تر شرح خواهیم داد.

کارکردهای مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)

وظایف خاص مطالعه‌ی امکان سنجی عمدتا شامل موارد زیر است:

1.ارزیابی سازمان از طریق تجزیه و تحلیل سیستم‌های اقتصادی و فنی، شناسایی عوامل غیر دسترس، در دسترس و بالقوه که ممکن است در فعالیت‌های فعلی مورد استفاده قرار گیرند، نحوه سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع و پیش‌بینی نتایج اقتصادی از طریق شاخص‌های بهره وری مالی و اقتصادی خاص؛

2. شناسایی موقعیت شرکت در محیط رقابتی اقتصادی، سهم بازار و عوامل بالقوه تاثیر گذار در حال حاضر، میان‌مدت و بلندمدت؛

3. پیش‌بینی در مورد جهت گیری استراتژیک آینده شرکت، تدوین جایگزین‌های احتمالی؛

4. تجزیه و تحلیل استاتیک و پویا که محتوای آن مبنایی برای پیش‌بینی‌ها، تجزیه و تحلیل ریسک یا پایداری کسب و کار و غیره است.

مطالعه‌ی امکان سنجی (Feasibility Study) در سطح ملی

مطالعه‌ی امکان سنجی در سطح ملی، صرفنظر از این که آیا برای پروژه سرمایه‌گذاری عمومی‌ یا خصوصی انجام می‌شود یا خیر و اینکه قابل بازپرداخت است یا خیر، باید جزئیات مطالعه، عناصر اصلی و معیارهای ارزیابی، تمام بخش‌ها و اطلاعات لازم در رابطه با ویژگی‌های سازمان، تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی و زمینه‌ی فعالیت، ارائه‌ی گزینه‌های انتخابی، تهیه‌ی معیارهای انتخاب، تجزیه و تحلیل راندمان و ریسک پروژه در آینده، بر اساس سند حقوقی ارائه شوند و همچنین در این نوع از مطالعات امکان‌سنجی، بررسی راه‌حل‌های پیشنهادی و پیامدهای ناشی از تصویب یک تصمیم از لحاظ تکنیکی و فنی دقیق‌تر است. تجربه نشان داده است که انجام یک مطالعات امکان سنجی ضروری است و اغلب اوقات، جنبه‌های ذکر شده در بالا برای ارائه تصویر اولیه ای از توسعه کسب و کار در آینده، به ندرت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. چیزی که باید بیان شود، این واقعیت است که نتایج مطالعات امکان سنجی می‌تواند با گذشت زمان، تغییر محیط اقتصادی، تغییرات در بخش فعالیت، نتایج تحقیقات و فعالیت‌های توسعه‌ای، دیگر مورد استفاده و کارساز نباشد.

رابطه‌ی بین مطالعه‌ی امکان سنجی (طرح توجیهی)و طرح کسب و کار

مطالعه‌ی امکان سنجی قبل از تهیه طرح کسب و کار انجام می‌شود و یک ابزار پیچیده‌تر و سریع‌تر برای تجزیه و تحلیل فرصت‌های تجاری از نظر قابلیت حیات و پایداری و بقای آن است و نشان می‌دهد که آیا سرمایه‌گذاری برای این کسب و کار، ارزش دارد یا خیر.

یکی از مزایای مطالعات امکان سنجی این است که موجب کاهش قابل توجه ریسک می‌شود و در پی تلاش برای ارزیابی ارزش سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اقتصادی مشخص شده، است.

عناصر اصلی که مطالعات امکان سنجی را از یک طرح کسب و کار متمایز می‌کند، عبارتند از:

  • پیگیری و ارزیابی یک هدف واحد و امکانسنجی کسب و کار
  • کاهش پیچیدگی‌ها
  • جزئی بودن و ماهیت پژوهشی مطالعه امکانسنجی
  • زمان بر بودن
  • جزئیات فنی پیچیده تر

یک طرح کسب و کار باید شامل فلسفه وجودی سازمان، دیدگاه‌های شرکت، فعالیت‌های اصلی آن و انجام تحقیقات در مورد تمام برنامه‌های بلند مدت باشد. پس از شروع یک کسب و کار، طرح کسب و کار باعث می‌شود که توجه مدیران بر اهداف اصلی متمرکز شود و اجازه نمی‌دهد که فعالیت‌های روزمره خللی در مسیر دستیابی به اهداف اصلی ایجاد کند. یک متخصص سرمایه‌گذاری تخمین زده است که در کشورهای دارای بازار اقتصادی توسعه یافته، سرمایه گذاران بالقوه، 60 درصد از پیشنهادات سرمایه‌گذاری را در همان لحظه اول رد می‌کنند و 15 درصد آن را بررسی و سپس رد می‌کنند و فقط 5 درصد از پیشنهادات را به مرحله مذاکره می‌رسانند.

بر اساس هدف مورد نظر، طرح کسب و کار شامل کارکرد‌های ذیل است:

الف: نحوه‌ی توسعه‌ی ایده‌ها و تبدیل آن به کسب و کار و تعریف کل کسب و کار باید به طور کامل شرح داده و تحلیل شود.

مزایای عمده‌ی ایجاد یک طرح کسب و کار این است که به وضوح اهداف کسب و کار روش‌های دستیابی به آنها را تعریف می‌کند. خطرات مرتبط و روش‌های خاص برای اندازه گیری و حذف خطرات را معرفی می‌کند. به این ترتیب، کسب و کار از همه دیدگاه‌ها (بازاریابی، تولید، پشتیبانی مالی)، تخصیص منابع، به حداکثر رساندن بهره‌وری، نتایج استراتژی‌های مورد نظر و فرصت‌های موفقیت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کار به ویژه برای راه اندازی کسب و کارها یا اجرای طرح‌های توسعه و زمانی که شرکت باید یک تصویر واضح از آینده پروژه ارائه دهد، بسیار سودمند است.

ب: ارزیابی یک ایده‌ی کسب و کار جدید که با استفاده از آن پروژه‌های جدید راه اندازی یا سرمایه‌گذاری برای توسعه، ارزیابی، مقایسه و طبقه بندی می‌شوند.

ج: ارزیابی گذشته‌نگر از عملکرد واقعی یک کسب و کار در طول زمان

با استفاده از تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی یک کسب و کار در طول زمان مشخص، می‌توان علل شکست‌ها و شیوه‌های فعالیت شرکت در آینده را شناسایی کرد.

د: تامین مالی

اغلب اوقات، تامین‌کنندگان مالی، تنها پس از بررسی و مطالعه دقیق طرح کسب و کار یا پروژه و اطمینان یافتن از اینکه کسب و کار توانایی تولید درآمد لازم برای عملیات روزانه، پرداخت بدهی‌ها و سودآوری را دارد، تصمیم به اعطای وام یا سرمایه می‌کنند. با تجزیه و تحلیل طرح کسب و کار، مؤسسات مالی قادر خواهند بود ظرفیت مدیریت برای حفظ وضعیت ارائه شده و دستیابی به اهداف آینده و انتخاب استراتژی مطلوب برای دستیابی به آنها را ارزیابی کنند. این اقدام مربوط به زمانی است که یک کسب و کار به دنبال تامین مالی برای راه اندازی یا گسترش خود باشد. یک طرح کسب و کار باید دارای نقاط مرجع و سایر عناصر به منظور کمک به جهت گیری در محیط اقتصادی و آماده سازی در برابر تغییرات قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی باشد. هیچکس انتظار ندارد که کسب و کار دقیقا بر اساس برنامه انجام شود، اما دانستن و درک روند برنامه ریزی، کسب و کار را برای تغییر آماده می‌کند و زمان واکنش آن به تغییرات را بهبود می‌بخشد.

همچنین، در مطالعه امکان سنجی و هم در طرح کسب و کار، باید جنبه‌های نهادی و اداری که ممکن است به طور قابل توجهی بر اجرای پروژه در آینده تاثیر بگذارد، به طور مفصل ارائه شوند. نحوه‌ی انجام و مدیریت فعالیت‌های جدید در ساختار عملکردی و سلسله مراتبی سازمان باید ذکر شود. همچنین در این مطالعات لازم است که جنبه‌های اجتماعی مربوط به تأثیر پروژه بر روی اجتماعات محلی نیز ذکر شود: مانند اشتغال نیروی کار، افزایش درآمد مردم به عنوان یک نتیجه از تخصیص سرمایه به پروژه، کیفیت زندگی و.... همچنین تاثیرات اکولوژیکی، یعنی تاثیر بر محیط منطقه و کیفیت عوامل محیطی نیز باید ذکر شوند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه امکان سنجی، می‌توان درباره‌ی رها کردن، ادامه دادن یا ارزیابی مجدد آن از طریق بررسی طرح‌ها و فرضیه‌های دیگر، تصمیم‌گیری کرد.

برای مطالعه بخش نتیجه گیری مطلب به سایت موسسه سپینود شرق مراجعه کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سپینود شرق

سپینود شرق یک موسسه بخش خصوصی است که در سال 1385 با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و مشاوره صنعتی به کارآفرینان و سرمایه گذاران تاسیس گردید.ارائه ایده های سرمایه گذاری، مطالعه و استراتژی بازار، تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی)، مشاوره جهت اخذ تسهیلات، تامین ماشین آلات و اجرای پروژه های صنعتی از جمله فعالیتهایی است که در سپینود شرق انجام می شوند. در واقع سپینود شرق تلاش کرده است تا در همه مراحل مختلف فرآیند سرمایه گذاری ازایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبان آنان باشد. حضور در مجامع علمی و تخصصی، اخذ گواهینامه های معتبر علمی و جهانی و انجام پروژه های متنوع در زمینه های مشاوره ای و اجرایی نشان دهنده شایستگی های سپینود شرق است .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]