اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13961213285617159

مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) در پروژه‌های دولتی و خصوصی (PPP)

کد: 13961213285617159

https://goo.gl/TfgSGE

، تهران , (اخبار رسمی): یک مطالعه امکان سنجی، هرگونه فعالیت به روی پروژه PPP را براساس برآورد هزینه‌ها، میزان ریسک و ارزش پول ارزیابی می‌کند و فعالیت روی پروژه را تضمین می‌کند.

مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) در پروژه‌های دولتی و خصوصی (PPP)
مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) در پروژه‌های دولتی و خصوصی (PPP)

مهم‌ترین نکته در اجرای پروژه‌های PPP این است که همه شرایط، ضوابط، وظایف و مسئولیت‌ها، ارزیابی ریسک‌ها، تعیین مکانیزم پرداخت و حل و فصل اختلافات در قرارداد بین شرکای دولتی و خصوصی ذکر و تنظیم شود

مشارکت دولتی و خصوصی دارای انواع گوناگونی است که می‌تواند شامل مالکیت بخش‌خصوصی در حالت فعالیت‌های شهری یا ارائه مشاوره بین بخش‌های دولتی و خصوصی و سایر خدمات دیگر باشد که به عقد قرارداد بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و یا ارائه خدمات منجر می‌شود. مهمترین نکته در اجرای پروژه‌های PPP این است که همه شرایط و ضوابط، وظایف و مسئولیت‌ها، ارزیابی ریسک‌ها، تعیین مکانیزم پرداخت و حل و فصل اختلافات و غیره در قرارداد بین شرکای دولتی و خصوصی ذکر و تنظیم شود.

برای کاهش هرگونه خطر مرتبط با چنین پروژه‌هایی، باید یک چارچوب قانونی مناسب ایجاد شود که شامل تعهدات دو طرف پروژه (بخش خصوصی و دولتی)  و جزئیات و اطلاعات بیشتر انجام پروژه نظیر نحوه پیاده‌سازی پروژه، ساختارهای تامین مالی و اهمیت پروژه است.

دستورالعمل‌های مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) در قراردادهای PPP این توانایی را به شرکت‌ها می دهد تا بتوانند به فعالیت‌های زیر بپردازند. 

• اجرای بررسی‌های اولیه پروژه‌ها برای برگزیدن آنها به عنوان یک قرارداد PPP

• انجام یک مطالعه امکان‌سنجی اولیه برای درک بیشتر مفهوم پروژه قبل از انجام مطالعه امکان‌سنجی جامع و شناسایی پتانسیل‌های طرح

• ارزیابی ریسک

• انجام ارزیابی صلاحیت 

• یک مطالعه امکان سنجی، هرگونه فعالیت به روی پروژه PPP را بر اساس برآورد هزینه‌ها، میزان ریسک و ارزش پول ارزیابی می‌کند و فعالیت روی پروژه را تضمین می‌کند.

ارزش پول

به معنای تضمین عملکرد سازمانی یا استفاده از اموال عمومی توسط یک شرکت خصوصی که در قالب یک توافق نامه PPP در آمده که حاصل نرخ سود خالص آن بر اساس هزینه‌ها، ریسک، قیمت محاسبه شده است و به طور کلی نشان می‌دهد که ارزش پول موجود بیشتر از مقدار آن در آینده است.

نوع پروژه 

پروژه‌های مهم در زمینه شهرسازی و شهرداری، توزیع و شبکه آب، مدیریت پسماند و بازیافت، احداث جاده و پل، خدمات لجستیک، زیر ساخت‌های ارتباطی، پارک‌های صنعتی، توسعه مکان‌های اسکان افراد کم درآمد جامعه و ...

این نوع پروزه ها به عنوان بهترین معیار برای توافق نامه‌های PPP تعیین شده‌اند، ارزیابی پروژه‌ها  بیشتر شامل هزینه کامل / سود و زیان است؛ که البته ممکن است الزامات خاصی برای پروژه‌های خاص وجود داشته باشد که باید در نظر گرفته شود.

خلاصه آنالیزهای فرآیند

هدف از اجرای مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) در راستای تجهیز کردن موسسه‌ها و شرکت‌ها با تهیه اطلاعات و مطالعات امکان‌سنجی مناسب برای انتخاب بهترین طرح‌های PPP است.

از جمله فعالیت‌های مهم برای انتخاب پروژه‌ها عبارتند از:

1.بررسی‌های اولیه و شناسایی پروژه 

2.مطالعه امکان‌سنجی اولیه (Pre- feasibility)

3.مطالعه امکان‌سنجی جامع

چرخه عمر و مطالعه امکان‌سنجی پروژه‌های PPP

سیکل عمر پروژه‌های امکان‌سنجی در چهار فاز است. دستورالعمل‌های ذکر شده مطالعه امکان‌سنجی (طرح توجیهی) در فاز اول و دوم پروژه‌های PPP آمده است.

فاز اول (شروع)

مطالعه گزینه‌های مورد نظر پروژه PPP

ثبت پروژه PPP در IPDF

تعیین مدیر پروژه 

انتصاب مشاور قرارداد و پیش نویس مرجع قرارداد

انجام مذاکرات و تنظیم نهایی قرارداد با مشاور قرارداد

فاز دوم (مطالعه امکان سنجی)

مطالعه امکا‌سنجی (طرح توجیهی)

• بررسی روش‌های انجام پروژه 

• ارزیابی صلاحیت پروژه 

• ارزیابی ارزش پروژه

• ارزیابی اقتصادی

• نقشه و نحوه تدارکات

• ارزیابی توصیه‌های مشاور قرارداد

• تخمین میزان پایداری تامین مالی و امتیازات مورد نیاز

• آزمایش بازار

• بازبینی نتایج آزمایش بازار

• تعیین پارامترهای نهایی PPP

•بازبینی پروژه توسط کمیته IPDF طرح توجیهی 

• ارائه پیشنهادات نرخ ثابت بلند مدت به IPFF برای جبران میزان اختلافات در بازار

• ارسال پروژه به کمیته تامین مالی اختلافات بازار (IPDF/TA) در صورت لزوم

فاز سوم (تدارکات)

• پیش نویس اسناد مناقصه (RFQ, RFP)

• طرفین واجد شرایط (IPDF/TA/I)

• ارسال درخواست اجرا به همراه یک قرارداد پیش نویس (IPDF/TA/I)

• دریافت پیشنهادات (IPDF/TA/I)

• ارزیابی و مقایسه پیشنهادات با یکدیگر به کمک مطالعات امکان‌سنجی (IPDF/TA/I)

• انتخاب بهترین پیشنهاد و شروع مذاکرات (IPDF/TA/I)

• نهایی کردن قرارداد و امضا (IPDF/TA/I/MOF/Private Party)

• ارائه موضوع مورد مطالعه (Case study)

فاز چهارم

• توسعه 

• تحویل (تسلیم)

• خروج( پایان قرارداد)

باید در نظر داشت که مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) مشارکت‌های دولتی و خصوصی (PPP) در خصوص پروژه‌هایی که شرکت‌های خصوصی به تنهایی قادر به اجرای آنها می‌باشند، انجام نمی‌شوند و صرفا پروژه‌هایی که از سوی دولت در راستای توسعه  و پیشرفت ارائه می‌شوند مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

• تسهیلات توسعه پروژه های زیرساخت (IPDF: infrastructure project development facility)

• تسهیلات تامین مالی پروژه های زیر ساخت (IPFF: infrastructure project Finance facility)

• وزارت امور مالی (MOF: Ministry of finance)

• مشاور قرارداد (TA: Transaction advisor)

• موسسه (I: institution)

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سپینود شرق

سپینود شرق یک موسسه بخش خصوصی است که در سال 1385 با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و مشاوره صنعتی به کارآفرینان و سرمایه گذاران تاسیس گردید.ارائه ایده های سرمایه گذاری، مطالعه و استراتژی بازار، تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی)، مشاوره جهت اخذ تسهیلات، تامین ماشین آلات و اجرای پروژه های صنعتی از جمله فعالیتهایی است که در سپینود شرق انجام می شوند. در واقع سپینود شرق تلاش کرده است تا در همه مراحل مختلف فرآیند سرمایه گذاری ازایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبان آنان باشد. حضور در مجامع علمی و تخصصی، اخذ گواهینامه های معتبر علمی و جهانی و انجام پروژه های متنوع در زمینه های مشاوره ای و اجرایی نشان دهنده شایستگی های سپینود شرق است .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار