اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970222295268069

نقش مشتری در بیانیه ماموریت و چشم انداز

۸ توصیه برای کاربردی کردن بیانیه ماموریت و چشم انداز با استفاده از (CRM)

کد: 13970222295268069

https://goo.gl/eYXoiB

، تهران , (اخبار رسمی): آینده‌نگری و تعریف کار در شرکت‌ها بسیار مهم است و مبنای برنامه‌ریزی استراتژیک است. مستندات مشهور به بیانیه ماموریت و چشم‌انداز ؛ ارزش‌ها، اصول‌کاری، شیوه فعالیت، تمایز با رقبا، محصول و میزان بلندپروازی و افق دید یک شرکت را نشان می‌دهد.

۸ توصیه برای کاربردی کردن بیانیه ماموریت و چشم انداز با استفاده از (CRM)
۸ توصیه برای کاربردی کردن بیانیه ماموریت و چشم انداز با استفاده از (CRM)

به نکات توجه کنید و یک سیستم (CRM) خوب داشته باشید. تحقق و پایبندی به بیانیه ماموریت و چشم‌انداز امکان‌پذیر می‌شود و مدیران هم به اهداف بلندمدت سازمان یعنی بقا، رشد و سود‌آوری دست می‌یابند

۸ توصیه برای کاربردی کردن بیانیه ماموریت و چشم انداز با استفاده از دانش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

آینده‌نگری و تعریف کار در شرکت‌ها بسیار مهم است و مبنای برنامه‌ریزی استراتژیک است. مستندات مشهور به بیانیه ماموریت و چشم‌انداز ؛ ارزش‌ها، اصول‌کاری، شیوه فعالیت، تمایز با رقبا، محصول و میزان بلندپروازی و افق دید یک شرکت را نشان می‌دهد. در بیانیه ماموریت و چشم انداز باید به سه سوال اساسی زیر پاسخ داده شود:

علت وجودی ما چیست؟– مقصود

مقصد طولانی مدت ما کجاست؟- چشم انداز

اعتقادات و رفتارهایی که در این راه هدایت‌گر ما هستند، کدامند؟- ارزش‌ها

اما سوال مهم این است که در شرایطی که همه رشد و بقای سازمان‌ها، حول محور مشتری رخ می‌دهد تا چه حد در بیانیه‌های بنیادی سازمان‌ها به این موضوع توجه می‌شود. پاسخ هم خیلی ضعیف است، شرکت‌ها هم چنان به درون سازمان و محصولات بیشتر توجه دارند تا مشتریان و بازار. چه باید کرد در این مقاله هشت توصیه مهم برای رفع این مشکل ارائه می‌شود. تا بیانیه ماموریت و چشم انداز با استفاده از دانش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ، مشتری گرا شوند:

1- اول بدانید مشتری کیست؟ چه چیزی می‌خواهد و آیا سازمان این تقاضای شناخته شده را پیوسته برآورده می‌کند؟ و براساس آن، بیانیه را تنظیم کنید.

2- از نظر مشتریان هم استفاده کنید به ویژه مشتریان کلیدی. برای تهیه این بیانیه ماموریت و چشم انداز معمولاً از نظر مدیران استفاده می‌شود اما کمتر از مشتریان پرسیده می‌شود که واقعاً بیانیه ماموریت و چشم‌انداز سازمان از دید مشتریان چیست. شاید بین آن چه در درون سازمان تصور می‌شود و آنچه مشتریان حس می‌کنند تفاوت معنی‌داری وجود داشته باشد.

3- ارزش‌های ذکر شده در بیانیه به مشتریان قدرت داوری در مورد شما را می‌دهد، پس ارزش‌هایی مثل احترام، خوش رفتاری، تعهد، احساس مسئولیت و پاسخگویی را در بیانیه ماموریت خود بگنجانید و بر آن‌ها متمرکز شوید تا به وفاداری مشتری دست پیدا کنید. مشتریان هنگامی که متوجه شوند چنین ارزش‌هایی در سازمان به شکل واقعی وجود دارد، وفادار خواهند شد.

4- به بخش‌بندی مشتریان توجه کنید. بیانیه‌ها باید طوری نوشته شوند که به همه‌ی بازار هدف توجه کند نه فقط مثلا مشتریان بزرگ.

5- چشم انداز قوی می‌تواند میان کارکنان انگیزش، اعتماد و تمر کز بر مشتری ایجاد کند. هر چه این بیانیه بیشتر به موضوع مشتری دقت کرده باشند، کارکنان هم بیشتر به مشتریان توجه خواهند کرد.

6- عوامل کلیدی موفقیت خود را شناسایی کنید. برای تعیین مسیر و اصول، لازم است بدانیم چه مواردی ما را موفق می‌کند و بعد براساس آن ارزش‌ها و فعالیت‌ها را مشخص کنید. قطعاً بیش‌تر این عوامل وابسته به مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) هستند پس آن را جدی بگیرید.

7- ارتباط و تعامل با مشتری را در بیانیه ذکر کنید تا بعد بتوانید با پیام‌ها و اقدامات و سرمایه گذاری‌های مورد نیاز ، این ارتباط اثر بخش را محقق کنید و تاثیر آن را بر فروش ببینید.

8- به قدرت انتخاب مشتریان توجه کنید. وجوه تمایز شما با سایر شرکت‌ها می‌تواند باعث شود که مشتریان شما را انتخاب کنند. تاکید بر ارتباط بلند مدت با مشتریان و ایجاد رضایت در آن‌ها یکی از مهمترین نقاط تمایز است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مُدام)

مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری “مدام” رسالت خود را تسهیل دستیابی مدیران و کارشناسان سازمان ها به دانش به روز و کاربردی مهمترین و موثرترین منطق کسب و کار امروز یعنی “مشتری گرایی” قرار داده است. بومی کردن این دانش با استفاده از تجارب بدست آمده و الگو برداری مهمترین هدف “مدام” است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]