اطلاعات تماس
  • 093084*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 139710193391510201

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

قوانین گردش در رانندگی

کد: 139710193391510201

https://goo.gl/Dnnjtq

، تهران , (اخبار رسمی): در این مقاله تمامی قوانین گردش در رانندگی بیان می‌شود و در پایان برخی از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی گردش بررسی می‌شود.

قوانین گردش در رانندگی - نمونه سوالات آیین نامه رانندگی
قوانین گردش در رانندگی

قوانین گردش در رانندگی یکی از مهمترین مباحث کتاب آیین نامه رانندگی است که در آزمون آیین نامه هم از آن سوالاتی مطرح می‌شود. در این مقاله تمامی قوانین گردش در رانندگی بیان می‌شود و در پایان برخی از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی گردش بررسی خواهد شد.

فوانین گردش به راست

برای گردش به راست لازم است که از فاصله 100 متری راهنمای راست زده شود؛ تا جایی حرکت کرده که آینه و ستون سمت راست به موازات جدول سمت راست خیابان شود، فرمان را در حال حرکت آرام به سمت راست دور داد و در مسیر سمت راست خیابان حرکت کرد.

فوانین گردش به چپ 

در گردش به چپ هم مانند گردش به راست از فاصله 100 متری راهنمای سمت چپ زده می‌شود و پس از رسیدن به تقاطع باید ایستاد؛ و پس از رعایت کردن حق تقدم عبور خودروهای دیگر، در مسیر سمت راست خیابان سمت چپ به حرکت خود ادامه داد.

ایست نبش تقاطع های حصاردار در معابر شهری

زمانی که به تقاطع رسیدیم باید در آینه‌ها نگاه کرد، اگر آینه‌ها در موازات گوشه‌های دیوار بودند، پس از رعایت ایمنی و نگاه کردن به چپ و راست که خودرویی در حال عبور نباشد، به حرکت خود ادامه می‌دهیم.

تنظیم فاصله عرضی در حال حرکت رو به جلو

برای رعات فاصله‌ها از کنار خیابان لازم است که فاصله حدودا 45 تا 60 سانتی متر با ماشین‌های کناری و جدول کنار خیابان داشت. برای اندازه گیری این فاصله باید انتها برف پاک کن خودرو با لبه پایین جدول خیابان یک فاصله اریب داشته باشد.

تنظیم فاصله عرضی در حال حرکت رو به عقب یا همان دنده عقب حرکت کردن

برای حرکت به عقب یا همان دنده عقب باید ماشین موازی با جدول حرکت کند، برای تنظیم حرکت، دست چپ را روی بالای فرمان قرار داده و دست راست را پشت صندلی راننده می‌اندازیم. و پس از ردن راهنمای سمت راست سر و گردن را به عقب برگرداننده و با تنظیم فواصل عرضی به راه خود ادامه داد. برای اینکه به صورت موازی با جدول حرکت کرد، فاصله جدول کنار خیابان را با وسط شیشه عقب خودرو نشانه قرار داد.

برخی نمونه سوالات آیین نامه رانندگی در مورد قوانین گردش 

سوال شماره یک: به هنگام گردش به راست کدام یک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟

الف. علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله ۱۰۰ متری

ب. توجه به جریان ترافیک و عابرین

ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول

د. تمام موارد

پاسخ صحیح: د

سوال شماره دو: برای گردش به چپ از خیابان دوطرفه به یک طرفه از چه فاصله‌ای باید راهنما زد؟

الف. ۵۰ متری

ب. ۷۰ متری

ج. ۱۰۰ متری

د. ۱۵۰ متری

پاسخ صحیح: ج

سوال شماره سه: سبقت گرفتن از سمت راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ است …؟

الف. ممنوع است

ب. با احتیاط می‌توان عبور کرد

ج. آزاد است

د. با فرمان پلیس می‌توان عبور کرد

پاسخ صحیح: ج

سوال شماره چهار: در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش کنید چکار می‌کنید؟

الف. از دوچرخه سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو می‌زنیم

ب. همجوار و موازی با دوچرخه سوار برانید

ج. در پشت سر وی به حرکت ادامه میدهید تا اینکه دوچرخه سوار از محل تقاطع رد شود

د. در محل تقاطع از وی جلو بزنید

پاسخ صحیح: ج

سوال شماره پنج: در چه فاصله‌ای از پیچ‌ها و تقاطع‌ها دور زدن ممنوع است؟

الف. ۲۰۰ متری

ب. ۱۰۰ متری

ج. ۱۵۰ متری

د. ۷۰ متری

پاسخ صحیح: ج

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

تست درایونگ

مهارت رانندگی تنها یک مهارت فردی و محدود به حوزه زندگی شخصی افراد نیست. آنچه هر شخص به عنوان یک راننده به نمایش می‌گذارد بخشی از فرهنگ و وضعیت آگاهی‌های اجتماعی او خواهد بود. اساسا فهم عمیق و دقیق مفاهیم آیین نامه رانندگی بخشی از وظیفه اجتماعی افراد به عنوان راننده است و حتی سایر افراد که رانندگی نمی‌کنند نیز بهتر است از کلیات مفاهیم آیین نامه رانندگی آگاهی داشته باشند.

اطلاعات تماس
  • 093084*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش