اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13971115345738679

ثبت تغییر آدرس شرکت

کد: 13971115345738679

https://goo.gl/ATAhB4

، (اخبار رسمی): تغییر آدرس شرکت از جمله موارد تغییرات شرکت‌ها، مانند تغییر موضوع فعالیت شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه و ورود و خروج شریک و … است که شرکت‌ها باید به اطلاع اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری برسانند.

ثبت تغییر آدرس شرکت
ثبت تغییر آدرس شرکت

از آنجایی که آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه‌ی آن قید می‌شود. بنابراین چنانچه پس از ثبت شرکت، تصمیم بر تغییر در آدرس باشد، باید طی مراحل اداری و قانونی این تصمیم ثبت شود.

ثبت تغییر آدرس شرکت توسط چه کسانی باید انجام شود؟

تغییر محل شرکت در تبصره ی بند 3 اکثر اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های با مسئولیت محدود به هیت مدیره واگذار شده است. در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می‌تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است، آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس کند.

لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره (در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است. 

مراحل تغییر آدرس شرکت:

مراحل تغییر آدرس شرکت بنا به نوع شرکت ثبت شده اندکی متفاوت است. اما به طور کلی، شرکت‌ها برای تغییر در آدرس باید صورتجلسه‌ای را تنظیم و توسط شرکا امضا شود. پس از آن با مراجعه به سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها، درخواست تغییر آدرس شرکت را ثبت کنند.

بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق و سپس ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت‌ها، مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات و نهایتاً پرداخت هزینه روزنامه رسمی صدور آگهی مراحل تغییر آدرس شرکت است.

مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود و سهامی با اندکی تفاوت به شرح ذیل است.

باید مجمع عمومی فوق العاده‌ی تشکیل و صورت‌جلسه تنظیم شود و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود صورت گیرد.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص:

باید با رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه تنظیم و به امضای هیات رئیسه رسیده شود.

در هر دو شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی، چنانچه که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می‌شود و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند.

این صورتجلسه باید حداکثر یک‌ ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده و ثبت شود.

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه‌ی آن به هیأت مدیره داده شده بود. هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم کند.

اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت گیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می‌شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ثبت آی تی | SabtIT

ثبت برند تجاری تخصص ماست

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار