اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139806214033713158

سامانه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی

امکان خرید بیمه درمان تکمیلی در بیمیو

کد: 139806214033713158

http://bit.ly/32CSrnu

، تهران , (اخبار رسمی): مهمترین کارکرد بیمه درمان تکمیلی جبران خسارت در صورت وقوع حادثه و پذیرش ریسک‌های درمانی بیمه‌شدگان است.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان یکی از انواع بیمه‌های درمان تکمیلی است که پوشش‌های فراوانی را برای انواع بیماری‌ها و خدمات درمانی به همراه دارد و می‌تواند در مواقع بسیاری که مشکل درمانی به سراغ افراد می‌آید و در کل به خدمات پزشکی و درمانی نیاز دارند از بیمه تکمیلی سامان استفاده کنند. بنابراین سامانه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سامان با شرایطی که در ادامه آمده است به همه امکان ثبت نام و دریافت خدمات درمان تکمیلی را می‌دهد.

فرانشیز بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح‌ها برابر با ۱۰ درصد است.

شرایط و میزان تخفیفات قابل ارائه 

بیمه گذار در صورت داشتن بیمه نامه عمر سامان و پرداخت حق بیمه به صورت نقدی (یک‌جا) مشمول اخذ ۱۰ درصد تخفیف بر روی مبلغ حق بیمه می‌شود.

در صورتی که تعداد بیمه شدگان بیمه نامه ۳ نفر و بیشتر باشد، صدور بیمه نامه مشمول ۱۵درصد تخفیف (مازاد بر تخفیف قبل) خواهد شد.

اضافه نرخ

در صورتی که بیمه گذار فاقد بیمه‌گر پایه باشد، ۱۸ درصد به عنوان اضافه نرخ به حق بیمه در نظر گرفته می‌شود

نحوه تقسیط

در صورتی که بیمه گذار تقاضای پرداخت حق بیمه به صورت اقساط را داشته باشد، حداقل ۳۰ درصد از حق بیمه را باید به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی را نهایتاً طی شش قسط مساوی و متوالی تقسیط کند. لازم به ذکر است، اقساط حق بیمه باید در ۶ ماهه اول بیمه نامه پرداخت شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]