اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13980716411368857

مراحل و مدارک لازم جهت تمدید برند

کد: 13980716411368857

http://bit.ly/2MCSE3V

، تهران , (اخبار رسمی): مدت اعتبار برند یا علامت تجاری ثبت شده 10 سال است. جهت تمدید آن، صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می‌تواند ثبت و تمدید علامت تجاری را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن تمدید کند.

مراحل و مدارک لازم جهت تمدید برند
مراحل و مدارک لازم جهت تمدید برند

تمدید علامت تجاری، اقدامی است که بعد از طی مدت زمان مشخص از ثبت برند باید انجام شود. در این مدت ده سال علامت تجاری ثبت شده مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. کلیه حقوق معنوی و مادی برند برای صاحبان برند ثبت شده محفوظ است. 

مدارک لازم جهت تمدید علامت تجاری

تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقیقی:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
 • نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
 • مهر و امضاء وکالتنامه

تمدید علامت تجاری برای اشخاص حقوقی:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
 • کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
 • نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
 • مهر و امضاء وکالتنامه

مراحل تمدید علامت تجاری

 • تسلیم تقاضانامه و اظهارنامه تکمیل شده ثبت علامت تجاری مربوط به تمدید آن به همراه گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار به اداره مالکیت صنعتی.
 • ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ضمیمه شدن مدارک به پرونده و تعیین کارشناس.
 • تهیه پیش نویس آگهی تمدید ثبت علامت توسط کارشناس و پرداخت حق الثبت و ارائه فیش به حسابداری توسط متقاضی تمدید علامت تجاری.
 • تسلیم اظهارنامه و بررسی و امضاء پیش نویس آگهی توسط مسئول اداره و تحریر گواهی و ثبت در دفاتر قانونی.
 • صدور گواهی تمدید علامت تجاری و ارائه به صاحب علامت یا وکیل قانونی پس از احراز هویت و اخذ رسید.

اگر فردی نگرانی‌هایی مربوط به مدت زمان تمدید و ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی دارد، می‌تواند با موسسه ثمین در ارتباط باشد.

نکات مهم در تمدید علامت تجاری

کلیه درخواست‌های تمدید علامت تجاری باید حاوی نکات زیر باشد:

۱-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.

۲-طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.

۳-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تبصره ۱-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می‌شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.

تبصره ۲-در موقع تمدید ثبت مرجع، ثبت باید طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین المللی در دفتر ثبت کند و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح کند.

هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.

تبصره ۳-مالک علامت می‌تواند درخواست جداگانه‌ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است؛ بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت کند.

تبصره ۴-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را قید می‌کند.

همچنین نسخه دوم آن را بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

مطابق ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل انجام می‌شود:

1-اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت

2-اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود

3-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.

4-تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.

5-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت

6-فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده می‌شود با اشاره طبقه یا طبقات آنها طبق طبقه بندی بین المللی

7-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم

متقاضی باید مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین نامه اقدام کند.

در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌شود. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز است.(ماده 127)

هرگاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت شود.

تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.

هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران، تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود.

اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط، اعتراض خود را تسلیم کنند.

تمدید ثبت علامت، دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می‌شود و گواهی‌نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع-4) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می‌شود.

گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی‌نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ثبت ثمین

شرکت ثبت ثمین فعالیت خود را در سال 1380 آغاز نمود و در این مسیر با حضور و پشتوانه نیروهای فعال و حرفه‌ ای به فعالیت خود ادامه می دهد…

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار