اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139807244136212597

سلفی یک اختلال روانی

کد: 139807244136212597

http://bit.ly/2J5IZlu

، (اخبار رسمی): این اختلال به نام selfitis و به عنوان میل وسواسی اجباری به گرفتن عکس از خود و ارسال آنها را در رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک راه برای جبران عدم اعتماد به نفس است و برای پر کردن شکاف در صمیمیت تعریف شده است.

سلفی یک اختلال روانی
سلفی یک اختلال روانی به حساب می آید

انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) تایید کرده است که انجام تصویر برداری «سلفی» یک اختلال روانی است.

این اختلال به نام selfitis، و به عنوان میل وسواسی اجباری به گرفتن عکس از خود و ارسال آنها را در رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک راه برای جبران عدم اعتماد به نفس است و برای پر کردن شکاف در صمیمیت تعریف شده است.

به گفته این انجمن

سه سطح از این اختلال وجود دارد:

selfitis مرزی: گرفتن سلفی از خود حداقل سه بار در روز بدون ارسال آنها را در رسانه‌های اجتماعی

selfitis حاد: گرفتن سلفی  از خود حداقل سه بار در روز و ارسال هر یک از عکس‌ها در رسانه‌های اجتماعی

selfitis مزمن: میل غیرقابل کنترل به گرفتن سلفی از پیرامون خود در محدوده‌ای از ساعات و ارسال عکس‌ها بر روی رسانه‌های اجتماعی بیش از شش بار در روز

با توجه به نظر APA، در حالی که در حال حاضر هیچ درمانی برای این اختلال وجود ندارد، درمان موقت در دسترس از طریق درمان شناختی رفتاری (CBT) است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

روانشناسی و موفقیت