اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140101275819811567

موسسه خیریه چیست؟

کد: 140101275819811567

https://bit.ly/3xXKCMa

، (اخبار رسمی): موسسه خیریه به نوعی از کار خیر همراه با درآمد گفته می شود که اغلب در قالب نهادی مردمی و غیردولتی و با مشارکتهای مردمی، جهت رفع نیازها و مشکلات اجتماعی در زمینه های گوناگون مثل بهداشت و درمان، معیشت، و آموزش، به گروه ها و اقشار آسیب پذیری مثل خانواده ها و افراد فاقد سرپرست فعال است.

موسسه خیریه به نوعی از کار خیر همراه با درآمد گفته می شود که اغلب در قالب نهادی مردمی و غیردولتی و با مشارکتهای مردمی، جهت رفع نیازها و مشکلات اجتماعی در زمینه های گوناگون مثل بهداشت و درمان، معیشت، و آموزش، به گروه ها و اقشار آسیب پذیری مثل خانواده ها و افراد فاقد سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولین، معتادان و مواردی از این قبیل رسیدگی کرده  و به طور کلی در زمینه کمک های بشردوستانه و خیرخواهانه به فعالیت می پردازد.راه های مختلفی برای کمک به نیازمندان هست که خیریه شعف که علاوه به معرفی این راه ها دراستای همین راه ها برای کمک به نیازمندان حرکت می کند.

در موسسات خیریه هدف چیست؟

کلیات فعالیت های هر موسسه خیریه بنابر اهداف خاص آن شکل می گیرد. قوانین و مفاد مالیاتی مربوط به خیریه ها نیز مطابق با قوانین متفاوت هر کشور، متغیر است. موسسات خیریه طبق ماموریت های از پیش تعیین شده خود قادر به فعالیت در حدود اختیاراتی هستند که در چارچوب قوانین تعیین می شود. مجوز فعالیت نیز بر اساس همین قوانین برای موسسات خیریه صادر می شود.

موسسه خیریه شعف نیز در راستای اهداف خیر خود با همرای همراه هان خییر شعف اقدام به  کمک به نیاز مندان و سرپرستی ایتام باکمک های نقدی و همچنین جمع آوری صدقه نیکوکاران در سایت شعف به صورت آنلاین در صفحه صدقه آنلاین بصورت مداوم در حال کمک رسانی و البته انتشار اخبار و نتایج کار های صورت گرفته در سایت شعف می باشد.

در موسسه خیریه شعف اهداف دیگری چون صندوق قرض الحسنه نیازمندان در حال راه اندازی است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش