اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140103296144219037

انتصاب در کنفدراسیونWMAGC

انتصاب در کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی WMAGC

کد: 140103296144219037

https://bit.ly/3NqCOH7

، تهران , (اخبار رسمی): دکتر سید حسن طیبی به عنوان دبیر کل کنفدراسیون جهانی WMAGC در ایران منصوب شد

اتتصاب در کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی WMAGC
انتخاب دکتر سید حسن طیبی به عنوان دبیر کل کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی WMAGC

انتخاب دبیر کل کنفدراسیون جهانی هنرهای رزمی WMAGC در ایران

دکتر سید حسن طیبی به عنوان دبیر کل کنفدراسیون جهانی WMAGC در ایران منصوب شد

به گزارش سایت اخباررسمی، دکتر حمید قلی زاده ریاست کنفدراسیون wmagc، دکتر سید حسن طیبی را به عنوان دبیر کل این کنفدراسیون در ایران منصوب کردند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فدراسیون جهانی استریت فایتر

در راستای هنرهای رزمی خیابانی و آموزش بدون حداقل آسیب تشکیل شده و بصورت صد در صد قانونی ، حقوقی، حقیقی و رسمی در جهان به ثبت رسیده است، بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تازه‌های ورزش