اطلاعات تماس
 • 093721*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140112277209218666
در دسترس نیست

0 تا 100 نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

انواع نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی (مزایا + معایب)

کد: 140112277209218666

، (اخبار رسمی): در معرفی کنسول به طور مختصر می توان گفت که یک تیر آهن است که از یک سمت به بدنه سازه متصل است و از سمت دیگر آزاد و اتصالی ندارد. از جمله روش های پیاده سازی کنسول، اجرای کنسول با دستک قطری، اتصال گیردار، دستک K و دستک زانویی می باشد.

انواع نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی (مزایا + معایب)
انواع نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی (مزایا + معایب)

کنسول ساختمان عضوی است که یک سر آن به اسکلت ساختمان متصل است و سر دیگر آن با بدنه فاصله دارد و هیچ اتصالی ندارد. برای ایجاد پیش آمدگی در سازه ها از تیرهای کنسول استفاده می گردد.

سیستم کنسولی، سازه هایی هستند که چند تا ستون با تکیه گاه می باشند. به عبارتی تیرآهن هایی هستند که تنها در انتها دارای اتصال می باشند.

در نظر داشته باشید در نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی، ضوابط و مقرراتی دارد که بهتر است قبل از اجرای آن، کتاب مقررات ملی ساختمان، دانلود مبحث 10 از سایت رایان بوک را با قیمت بسیار مناسب دانلود و خریداری کنید.

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

اتصال کنسول به سازه با دو روش انجام می شود:

 1. سازه های فلزی: در این نوع سازه ها با اسکلت فولادی، می توان با استفاده از پلیت، کنسول را به سازه اصلی متصل کرد.
 2. سازه های بتنی: در این سازه ها با استفاده از میلگرد کاشته شده یا بولت، پلیت به سازه بتنی متصل می شود و بعد تیرهای کنسول وسقف کنسول اجرا می گردد.

با توجه به ساخت و مهندسی ساختمان بهترین روش را برای پیاده سازی، باید انتخاب کنیم. چند روش اجرای کنسول در ساختمان بتنی انجام می شود:

پیاده سازی تیر کنسول با اتصال گیردار

در این روش تیر به صورت گیردار در زمانی که تیر در انتها بارگذاری می شود، اتصال پیدا می کند. در روش اتصال گیردار، لنگر زیادی که دارای تکیه گاه گیردار است به وجود می آید. لنگر ایجاد شده افزایش می یابد در صورتی که تیر در انتها آزادتر شود.

اجرای کنسول با اتصال گیردار دارای مزایای:

 • زمانی که پیش آمدگی از طرفین باز باشد، از لحاظ معماری محدودیت ندارد

همچنین اجرای کنسول با اتصال گیردار دارای معایب:

 • نقاط اتصال حساس هستند  به علت حجم زیاد جوشکاری و در مواقع زلزله پایداری لازم را ندارد به علت انتقال لنگر از تیر به ستون، ممکن است مقطع بالایی ستون از مقطع پایینی بزرگتر شده، که از لحاظ اجرایی باید مقطع پایین بزرگتر یا مساوری بالایی باشد که این امر باعث ایجاد مشکل می کند.

پیاده سازی تیر کنسول با دستک K

در این روش با پایدار کردن تیر کنسول، اتصال مفصلی به ستون انجام می شود. نحوه اجرا به این صورت است که در یک طبقه از ساختمان بتنی این دستک ها به صورت دوتایی اجرا می شود و دو دستک در یک نقطه متصل می شوند تا نیروی قائم را به ستون منتقل کند و نیروهای افقی هم خنثی شود.

اجرای تیر کنسول با دستک K دارای مزایای:

 • اتصال مفصلی برای ایجاد تیر کنسول امکان پذیر است پیاده سازی و اجرا دستک در طبقات به صورت یکی در میان در هنگام زلزله، امکان مهار حرکات آزاد تک تیر کنسول در ساخت، نیاز به پروفیل کمتری دارد

همچنین اجرای کنسول با دستک k دارای معایب:

 • برای استوانک های بلند مناسب نیست دارای محدودیت در ساخت و معماری در صورت باز بودن فضاس سمت دستک

پیاده سازی تیر کنسول با دستک زانویی

از دستک های با زاویه 45 درجه برای پایداری و تعادل تیر کنسول استفاده می شود.

اجرای تیر کنسول با دستک زانویی دارای مزایای:

 • کم شدن نقاط حساسیت اتصال امکان افزایش پیاده سازی و اجرای تیر کنسول نسبت به اتصال گیردار امکان مهار شدن بیشتر حرکت های آزاد نوک تیر ستون

همچنین اجرای کنسول با دستک زانویی دارای معایب:

 • ایجاد لنگر در ارتفاع ستون دارای محدودیت در ساخت و ساز

پیاده سازی تیر کنسول با دستک قطری

اجرای کنسول با دستک قطری دارای مزایای:

 • عدم افزایش مقطع و وارد نکردن لنگر در ارتفاع ستون داشتن امکان اجرای دستک بیشتر نسبت به حالت کنسول با اتصال گیردار اجرای تیر کنسول با قابلیت اتصال مفصلی

همچنین اجرای کنسول با دستک قطری دارای معایب:

 • ایجاد محدودیت در معماری در صورت داشتن فضای باز اعضای کششی نسبت به فشاری بهتر است، کششی باشد به علت بیشتر بودن عدد لاغری مجاز تا منجر به استفاده از مقاطع با سطح کوچک نشویم.

چه نکاتی در نحوه اجرای کنسول در اسکلت بتنی قابل توجه است؟ نحوه اجرای کنسول در اسکلت بتنی به دلیل موارد زیر می باشد:

 • قابلیت ساده سازی قالب برای ستون های بتنی افزایش اعتماد و اطمینان از کنسول با قابلیت جا به جایی فولاد امکان تعویض کنسول متحرک فولادی و پیج و مهره های لنگر و در نتیجه افزایش قابلیت نگهداری بیشتر

قوانین و ضوابط نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

ضوابط زیر باید در اجرای کنسول سمت گذر رعایت شود:

 • اگر عرض گذر کمتر از 12 متر باشد. اجرای کنسول خلاف ضوابط است
 • اگر عرض گذر بیشتر از 12 متر و کمتر از 20 متر باشد، حداکثر عمق اجرای کنسول 80 سانتی متر باید باشد
 • حداقل ارتفاع اجرای کنسول از سطح تراز گذر باید 3.50 متر باشد
 • حداقل ارتفاع کنسول از پیاده رو تا سقف، نباید کمتر تر از 5.5 باشد

خلاصه مطلب

در توضیح کنسول به طور مختصر می توان گفت که یک تیر آهن است که از یک سمت به بدنه سازه متصل است و از سمت دیگر آزاد و اتصالی ندارد. در نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی چندین روش اصلی است مانند اجرای تیر کنسول با دستک قطری، اتصال گیردار، دستک K و دستک زانویی می باشد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
 • 093721*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان