اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950610108156032

توسط مرکزمطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تدوین شد

سند راهبردی گنبد مینای اراضی عباس‌آباد

کد: 13950610108156032

http://goo.gl/T5bSmZ

، تهران , (اخبار رسمی): مطالعات راهبردی آسمان‌نمای اراضی عباس‌آباد با هدف تدوین سند راهبردی ارتقا و بهبود گنبد مینا توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به چاپ رسیده است.

سند راهبردی گنبد مینای اراضی عباس‌آباد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، کمیل قیدرلو معاون مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی مرکز با اشاره به اهمیت مجموعۀ اراضی عباس‌آباد از منظر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر کاربری فضای سبز و در صورت لزوم، فرهنگی این مجموعه، گفت: در سال 1393 عطف به ضرورت تدوین اسناد راهبردی برای مجموعه‌های فرهنگی زیرمجموعۀ اراضی عباس‌آباد، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان بازوی فکری شهرداری تهران موظف به تدوین سند راهبردی مجموعۀ آسمان‌نمای اراضی عباس‌آباد شد. وی عنوان کرد: این سند راهبردی با توجه به ویژگی میان‌رشته‌ای بودن، با همکاری 12 متخصص در حوزه‌های فلسفۀ علم، فیزیک نجوم، رسانه، معماری، شهرسازی و... مشتمل بر مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای گسترده است .
قیدر لو تصریح کرد : چشم‌انداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای لازم جهت نیل به اهداف سند راهبردیتعریف شده و برنامه‌ها و اقدامات اجرایی به منظور بهبود و ارتقای آسمان‌نما ذیل پنج گروه شامل گروه محتوایی (مذهبی و فرهنگی)، نشانه‌شناختی، معماری و فضاسازی، علمی و آموزشی و در نهایت ارتباطی ارائه شده است .
وی با تأکید بر این امر که تدوین سند راهبردی یک ضرورت است و باید سازمانی جهت تحقق اهداف و اثربخشی اجرایی وجود داشته باشد گفت: چنین مجموعه‌هایی با تکیه و وفاداری به سند راهبردی خود همزمان دو هدف را نشانه می‌گیرند. نخست آنکه ابتنای این‌گونه تألیفات بر اسناد فرادستی، تضمین‌کنندۀ وفاداری این مجموعه‌ها در حوزۀ عملیاتی به خط‌مشی‌ها و بایدها و نبایدهای نهادها و اسناد فرادستی است و در گام بعد، این اسناد در صورت نزدیک شدن به حوزۀ عملیاتی در قالب اقدامات و ضوابطی که ارائه می‌دهند، منجر به جهت‌بخشی و ایجاد تمرکز سازمانی، ثبات رویکردی و پایداری مأموریت کلان سازمانی می‌شوند.
لازمبه ذکر است که این تألیف در دو بخش اصلی به شناخت اراضی عباس‌آباد به عنوان بستر کالبدی آسمان‌نمای گنبد مینا و تدوین مجموعه چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای نیل به آن و اقدامات لازم برای ارتقا و بهبود این مجموعه، پرداخته است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

از ابتدای سال 1386، رویکرد فعالیت های مرکز مطـالعات و بـرنامه یـزی شهر تهـران بـر «مطالعات راهبـردی» و بـا هـدف دستیـابی بـه مـدیـریت و تـوسعه پایـدار شهری تهران مبتی بـر دانـایی محـوری و طراحـی و کـاربست مـدل های تـوسعه پایـدار شهری متـمرکز شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه