کد: 13950613111290052

رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران تشریح کرد

تمایزقوانین اتحادیه با تشکل های صنعت گردشگری

کد: 13950613111290052

http://goo.gl/q4S2bN

، تهران ، (اخبار رسمی): فرخ مهر گفت: قانون‌گذار، ساماندهی اتحادیه را در حوزه تشکیلاتی، اجرایی و نیز ارتقاء سطح واحدهای تحت پوشش در قالب ارائه راهکار توسعه ای مد نظر قرار می دهد که با خواسته تشکل های صنعت گردشگری تمایز دارد.

فرخ مهر تشریح کرد:

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران، محمد علی فرخ مهر رئیس این اتحادیه به منظور بررسی ویژگی ‌های اتحادیه ها با سایر تشکل های فعال صنعت گردشگری، به تشریح تفاوت‌های این حوزه با سایر حوزه‌ های مرتبط پرداخت.

وی افزود: بدین منظور با بررسی اجمالی از تشکل‌هایی که هم اکنون تحت عناوین انجمن‌ها، کانون‌ها، سندیکاها و در نهایت جوامع فعال در صنعت گردشگری، با در نظر گرفتن یکسان بودن اهداف و استراتژی پیکری واحد در رشد این صنعت را تشکیل داده اند اما با توجه به  اصول و ضوابطی که بر اساس آن فعالیت می کنند؛ شاهد هستیم که قوانین و ضوابط هیچ یک از تشکل‌ها، جایگاه و منزلتی که قوانین نظام صنفی برای اتحادیه ها قائل می‌داند را ندارند.

رئیس این اتحادیه تصریح کرد: تعیین وظایف، اختیارات و منابع مالی اتحادیه ها در مواد 30 و 31 قانون نظام صنفی، شفافیت در تهیه و تنظیم ضوابط صدور پروانه کسب که خود نقش شناسایی و نظارتی و هویت نسبی صنوف و ساماندهی تشکل صنفی را در پی دارد، ساختار بنیادی اتحادیه ها را تعریف می‌کند، آنچه که قانون‌گذار نقش صدور پروانه را به اتحادیه‌ها موکول کرده است، حکایت از قانون‌مند شدن واحدهای تحت پوشش و الزام به داشتن پروانه را در ماده 12 تکلیف کرده است و برای رسیدن به اهداف ساماندهی و نظارت که طی مواد 14، 16، 17، 27 و 28 ذکر شده، است و همچنین ارائه تسهیلات در رشد فراگیر صنوف جهت اشاعه فرهنگ آموزش با قابلیت‌های تعریف شده از دیگر ویزگی‌های این حوزه است.

وی افزود: دستورالعمل‌ تأمین‌ منابع ‌مالی با ضوابط تعریف شده جهت پیشبرد اهداف ونیز نظارت برهزینه‌ها با رؤیت بازرسان امر، در بخش تأمین منابع مالی که در قالب حق عضویت و سایر موارد اشاره شده است، قانون‌گذار ساماندهی اتحادیه ها را در خصوص سازماندهی تشکیلاتی و اجرایی و نیز ارتقاء سطح واحدهای تحت پوشش در قالب ارائه راهکارهای توسعه روابط با نهادهای مرتبط و نیز ایجاد رشد واحدها در حوزه آموزش مد نظر داشته است، نیز در این حوزه است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های استان تهران

اتحادیه هتلداران تهران در سال 1328 همزمان با رشد و توسعه فعالیت های جهانگردی راه‌اندازی شد و امسال پس از گذشت 65 سال از تاسیس آن یکی از قدیمی ترین اتحادیه‌ها در کشور محسوب می‌شود. این اتحادیه از زمان تاسیس نقش موثر و بسزایی در توسعه هتل ها، کمک به تصویب قوانین مرتبط با این صنعت و کاهش قوانین دست و پا گیر داشته است.

منتشر شده در سرویس:

گردشگری و میراث فرهنگی

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.