اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950622122676027

مدیریت فرآیند کسب و کار به چه ابزاری نیاز دارد

15 مهارت برای موفقیت در پروژه های BPM

کد: 13950622122676027

https://goo.gl/ZRjMdC

، تهران , (اخبار رسمی): موسسه گارتنر 15 مهارت اساسی را برای کسب موفقیت در پروژه های BPM یا مدیریت فرآیند مطرح کرده است. این مهارت‌ها در 3 دسته تحول،عملیاتی و فنی تقسیم بندی شده است.

15 مهارت مطرح شده برای موفقیت در پروژه های BPM

به گزارش روابط عمومی فرآیندگستران به نقل از bpmtraining.net  بکارگیری موفق BPM نیازمند کسب مهارت در موارد زیر است:

هماهنگی فرآیندها با استراتژی کسب و کار
شناسایی و مدل‌سازی فرآیندها
سنجش فرآیندها
تحلیل و بچ مارکینگ فرآیندها
ادراک از قوانین و سیاست‌ها
بهبود فرآیندها
مدیریت تغییر فرهنگ
حاکمیت و تصمیم‌گیری
استقرار تکنولوژی

همانطور که می دانید با توجه به اهمیت بحث ساده و روان سازی گردش کارها و فرایندهای سازمانی و تاکیدات سازمان­ های بالادستی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور و ریاست جمهوری، آموزش و فرهنگ­سازی در حوزه  BPM، BPMN  و BPMSبه عنوان مرحله اول و پیش نیاز اساسی اینگونه فعالیت ­ها تلقی می­ شود.

برای کسب آموزش های کاربردی می توانید در این کانال تلگرامی عضو شوید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فرایندگستران

انتخاب، نصب، پیاده سازی و اجرای فرایندها در بستر BPMS مسیری است که برای بسیار افراد و سازمان ها تازگی دارد. طی کردن این مسیر پر پیچ و خم با آزمون و خطا نیز راه حل منطقی نخواهد بود. اجرای پروژه های BPMS پس از انتخاب و نصب ابزار مناسب با نیازمندی شما حتی با قیمت بسیار پایین که تا حدودی ریسک اینگونه پروژه ها را کاهش میدهد، همواره با مخاطراتی مواجه خواهد بود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش