اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950917196585989

مدیرکل اداره برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد

اجرای آزمایشی طرح بهبود فرآیندها و روش‌هادر پایتخت

کد: 13950917196585989

https://goo.gl/4ZCWN7

، تهران , (اخبار رسمی): مدیرکل اداره برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، از آغاز پروژه "بهبود فرآیندها و روش‌ها" در معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق 22گانه خبر داد.

اجرای آزمایشی طرح بهبود فرآیندها و روش‌هادر پایتخت

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهدی شریفیان ضمن اعلام خبر فوق، هدف از اجرای طرح بهبود فرآیندها و روش‌ها در معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق 22گانه را ارتقای بهره‌وری و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان دانست و افزود: اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری با حمایت اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها و همچنین همکاری دانشگاه علم و صنعت به تعریف این پروژه پرداخته است.

شریفیان با بیان آنکه اجرای آزمایشی طرح بهبود فرآیندها و روش‌ها با تشکیل نشست‌هایی به منظور شناسایی خدمات ارائه شده در معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق آغاز شده است، یادآور شد کارگروه‌های چهارگانه‌ای که جهت راهبری مطالعات فوق تشکیل شده‌اند، به زودی وارد مرحله اقدامات عملی در جهت بهبود گردش کار در ادارات مختلف معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق خواهد شد.
به گفته مدیرکل اداره برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، اجرای طرح بهبود فرآیندها و روش‌ها به صورت آزمایشی در مناطق 1، 15 و 21 آغاز شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

معاونت فنی و عمرانی، یکی از معاونت های شهزداری تهران است که وظیفه ساخت، تجهیز و راه اندازی و نگهداری محدثات شهری را بر عهده دارد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

شهر و جامعه