کد: 139711293485710667

نامگذاری ارقام پسته

کد: 139711293485710667

https://goo.gl/mUUdHJ

، رفسنجان , (اخبار رسمی): ارقام پسته را بر اساس شکل آنها به دو دسته کلی بادامی و فندقی تقسیم می‌کنند.

نامگذاری ارقام پسته
ارقام پسته بر اساس شکل

ارقامی که نسبت طول به عرض آنها بیشتر از ۱٫۵ باشد به نام بادامی و ارقامی که نسبت طول به عرض آنها کمتر از ۱٫۵ باشد به نام فندقی شناخته می‌شوند.

به طور کلی نامگذاری ارقام پسته برگرفته از موارد زیر است:

نام منطقه‌ای که آن رقم برای اولین بار در آن جا شناسایی شده است مانند بادامی زرند، بادامی سفید فیض آباد و سفید پسته نوق است و بر اساس رنگ پسته، مانند پسته قرمز فیض آباد و برگ سیاه و براساس شباهتی که به اعضا بدن انسان و حیوان دارد مانند کله قوچی، کله بزی و شستی نامیده می‌شود.

گاهی اسامی پسته برگرفته از نام اشخاصی که آن رقم را شناسایی و یا اصلاح کرده‌اند، است مانند پسته اوحدی (مهدی اوحدی)، پسته اکبری (علی اکبری) احمدآقایی و رقم پسته جولی که به نام رئیس ایستگاه تحقیقاتی چیکو در کالیفرنیا نامگذاری شده است و گاهی نیز بر اساس شباهت به اشیا است مانند پسته خنجری.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

پسته دات کام

به یاری خداوند و با هدف رساندن بهترین پسته دنیا،پسته رفسنجان بدون واسطه و با نیت (آنچه بر خود میپسندی،بر دیگران نیز بپسند) مجموعه *ایران پسته * فعالیت خود را آغاز کرد. تا طعم پسته ای را که ما در رفسنجان تجربه میکنیم را با شما شریک شده و پسته را در سبد غذایی شما قرار دهیم.

منتشر شده در سرویس:

صنایع غذایی و کشاورزی