اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13980110358056450

مزیت‌های سیستم حسابداری تعهدی در بودجه‌ریزی‌های دولتی

کد: 13980110358056450

https://goo.gl/m2csgP

، تهران , (اخبار رسمی): وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای سال ۱۳۹۴ دستگاه‌هایی اجرایی را موظف به پیاده‌سازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) کرده و در این مدت بهینه‌سازی سیستم نرم‌افزارهای مالی حسابداری در تناسب با نیازمندیهای این قانون، چالش مهمی در سازمان‌ها بوده است.

مزیت‌های سیستم حسابداری تعهدی در بودجه‌ریزی‌های دولتی
سیستم حسابداری تعهدی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

طراحی داینامیک مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، موجب شده استقرار حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی حتی بدون بروزرسانی سرور مشتریان، انجام شود

ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ و ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭباره ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ‌ﺭﻳﺰی ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪی ﺭﺍ ﺩﺭباره ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩه است. بنابر همین ضرورت تعیین شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌هایی اجرایی را موظف به پیاده‌سازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) از ابتدای سال ۱۳۹۴ کرده که  ارتقای کیفیت نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در سطح دولت را پیگیری می‌کند.

تا پیش از ابلاغ حرکت دستگاه‌ها به سمت حسابداری تعهدی، روش مرسوم در سیستم‌های مالی و حسابداری سازمان‌های کشور روش «نقدی» بود. در این روش، اساس معامله‌ها  بر دریافت و پرداخت وجه نقد پایه‌‌ریزی می‌شود. مبادله وجه نقد نارسایی‌های زیادی را به دنبال داشت که از مهمترین آنها می‌توان به  عدم ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، فقدان نظام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها، رعایت نکردن اصل تطابق درآمد و هزینه، عدم ثبت کامل مطالبات و تعهدات و …اشاره کرد. در روش حسابداری تعهدی ( Accrual Basis )امابر خلاف روش نقدی، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌شوند که به طور کامل محقق شده باشند. می‌یابند. در این روش، زمان تحقق درآمد، هنگامی است که وجوه به صورت قطعی مشخص می‌شوند و یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌شوند.

حسابداری تعهدی؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

تمرکز حسابداری تعهدی بر سنجش میزان درآمدها و مخارج سالانه و نحوه ثبت رویدادهای مالی و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی عمومی است که مسئولیت پاسخگویی به ویژه در امر قضاوت را تسهیل و ارزیابی دقیق تر را فراهم می‌کند. حسابداری تعهدی اطلاعاتی در مورد دارایی‌ها و بدهی های یک سازمان و تغییرات آن فراهم می‌آورد که با حسابداری دریافت و پرداخت وجه نقد، میسر نیست. هدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی، شفافیت حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع  است که از طریق محاسبه بهای تمام شده خدمات و مدیریت بر هزینه‌ها، تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی کل و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای حاصل می‌شود.

ارزش افزوده‌های سازمانی حسابداری تعهدی

•    اطلاعات وضع موجود سازمان را به صورت جامع، کامل و دقیق در اختیار مدیران دولتی قرار می‌دهد.
•    براساس اطلاعات صحیح از منابع و نیازها به سازمان امکان تشخیص زمینه‌های هزینه‌ای و خرج کرد را نشان می‌دهد.
•    میزان درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و برنامه‌ریزی برای وصول آنها را مشخص می‌کند.
•    اطلاعات کاملی از درآمدها و هزینه‌های هر دوره اعم از نقدی و غیر نقدی رامهیا می سازد.
•    بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و ورود به بحث بودجه عملیاتی ارتباطی منطقی ایجاد می‌کند.
•    نقطه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره را نشان می‌دهد وآنها را با درآمدها و هزینه‌های هر دوره مقایسه می‌کند.
•    محاسبه و ثبت استهلاک‌ها به عنوان هزینه‌های دوره فراهم می‌شود.
•    برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی بااطلاعات کافی را در اختیار مدیران می‌گذارد.

طراحی داینامیک و پویایی ساختار نرم‌افزارهای مالی مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» این امکان را فراهم کرد که به فاصله نزدیکی از ابلاغ آیین‌نامه‌های حسابداری تعهدی، پوشش‌دهی به آن امکان‌پذیر باشد.

با تغییر شیوه حسابداری دستگاه‌های دولتی از نقدی به تعهدی، یکی از مهمترین فعالیت‌های شرکت‌های نرم‌افزاری، پشتیبانی از ساختار کدینگ تعهدی و روش جدید ثبت اسناد مالی است. ضمن اینکه برخی از سازمان‌ها تصمیم دارند به‌صورت هم‌زمان اسناد خود را بر مبنای نقدی و تعهدی ثبت کند و این موضوع خود چالش دیگری در این تغییر است.

طراحی داینامیک صورت پذیرفته در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، موجب شده شرکت چارگون با چالش جدی در خصوص استقرار حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی مواجه نشود و حتی بدون به روزرسانی سرور مشتریان، به انجام فعالیت‌های مربوط به استقرار نرم افزار حسابداری تعهدی اقدام کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

چارگون

ما به سازمان‌ها در بهینه‌کردن بهره‌وری به منظور افزایش کارآیی یاری می‌رسانیم.در طول حیات شرکت، بر روی نیازمندی‌های آشکار و پنهان بازار هدف متمرکز شده‌ایم و به این ترتیب با ارائه راهکارهای خلاق و بومی‌سازی شده، پاسخگوی مشکلات سازمان‌های ایرانی هستیم. راهکارهای ما شامل بستر ارتباطی یکپارچه اتوماسیون اداری و نیز راهکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و لجستیک است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]