اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050772415765

انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران فراخوان داد

خرید 30 هزارتن کنجاله سویا تولید داخل

کد: 1395050772415765

https://goo.gl/ypBXPw

، تهران , (اخبار رسمی): شرکت پشتیبانی امور دام در نظر دارد مقدار 30 هزار تن کنجاله سویا تولید داخل را از طریق مناقصه خریداری کند.

مناقصه خرید 30 هزارتن کنجاله سویا تولیدداخل

به گزارش اخباررسمی و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران، این انجمن با اشاره به مجوز مورخ 4 مرداد سال جاری شرکت پشتیبانی امور دام جهت حمایت از تولید داخل ازطریق خرید30 هزار تن کنجاله سویا از طریق مناقصه به تمام صنایع روغن کشی اعلام کرد که کارخانجات به فوریت جهت خرید اسناد مناقصه به شرکت پشتیبانی امور دام مراجعه کنند.

لازم به توضیح مجدد است حمایت حداکثری کارخانجات با حضور فعال در این مناقصه و اعلام قیمت مناسب و رقابتی با کیفیت مطلوب، شرایط را برای تامین کنجاله مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی فراهم خواهد کرد که بدین منظور پیشنهاد می شود کارخانجات در این مناقصه حضور فعال داشته باشند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران

کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها. برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت‌ها. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

صنعت و تولید