اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139803283779512020

ترجمه‌ای نو از تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق ابن مسکویه با نام پیرایه جان

کد: 139803283779512020

http://bit.ly/2RvFW99

، قم , (اخبار رسمی): پیرایه جان، برگردان فارسی کتاب کم نظیر تهذیب الاخلاق ابن مسکویه، پیوند میان نظرات فلاسفه اخلاق‌گرای یونان و آرای متقن اسلامی است که از یک شعور و وجدان بشری و سرشتی آگاه با پشتوانه و تجربه‌های علمی و عملی نگارنده به تحریر در آمده است.

ترجمه‌ای نو از تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق ابن مسکویه با نام؛ پیرایه جان
پیرایه جان، برگردان فارسی تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکویه در علم اخلاق است.

تهذیب الاخلاق ابن مسکویه یکی از معدود آثاری است که مؤلف گرانقدر آن تلاش کرده است تا اخلاق فلسفی را با بهره گیری از مبانی اخلاق نزد افلاطون و ارسطو تبیین کند.

تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، کتابی است به عربی که درباره علم اخلاق است و نوشته ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب رازی ملقب به مسکویه، فیلسوف قرن چهارم و پنجم است.

در سنت فلسفه اسلامی پرداختن به اخلاق فلسفی چندان متداول نیست و تهذیب الاخلاق یکی از معدود آثاری است که در آن تلاش شده تا اخلاق فلسفی با بهره گیری از مبانی اخلاق نزد افلاطون و ارسطو تبیین شود.

مسکویه غرض از تألیف کتاب را دست یافتن به اخلاق و کردار نیکو بیان می‌کند و می‌افزاید که برای این منظور باید به معرفت نفس پرداخت؛ یعنی، کمال و غایت و قوا و ملکات نفس را شناخت. این اثر فاخر در هفت مقاله گرد آمده است و با رعایت اختصار عناوین فحوای مقالات معرفی می‌‌شود.

موضوعات مقاله نخست: تعریف نفس، مراتب نفس، لغزش‌های نفس، فضیلت نفس، فلسفه علمی، همیاری افراد در دستیابی بر سعادت، نیروهای نفس و فضائل زیر بخش آنها شامل: حکمت، عفت، شجاعت، سخاء، عدالت و اوساط فضائل.

موضوعات مقاله دوم: اخلاق، تهذیب و کمال انسانی، بررسی نظریه رواقیون جالینوس ارسطوف اخلاق جوانان، معرفی صناعت اخلاق قوه عالمه و عامله، تعریف سعادت قصوی به عنوان عالی‌ترین رتبه کمال و اخلاق، نظریه جالینوس در رد اعتقاد به وجود سعادت در لذت حسی، مراتب قوی وشرافت نیروها، فائده کسب فضائل ودوری از رذائل، تفاوت انسان ملک درنده وخوک، سیاست وتدبیر نفس عاقله، تربیت جوانان و کودکان، قانون اساسی در تهذیب اطفال، آداب خوردن و پوشیدن و حضور در مجالس، برتری گیاه بر جماد، بررسی مراتب حیوانی، افق انسانی، غایت کمال و سعادت کامل.

موضوعات مقاله سوم: خیر و اقسام آن، سعادت و مراتب آن، اعتقاد به خداوند به عنوان خیر نخستین، اقسام لذت در بینش ارسطویی، جایگاه سعادت در اندیشه بقراط و فیثاغورس و افلاطون، سعادت در آرای فلاسفه، سعادت قصوی، مراتب سعادت دردیدگاه ارسطو، شرایط کسب سعادت، لذت عقل، ارسطو و معاد، اقسام لذت.

موضوعات مقاله چهارم: فضیلت‌های سره و ناسره، شجاعت؛ سخاء، عدالت، نوامیس سه‌گانه، دیدگاه ارسطو درباره نعمت‌های الهی، منازل سائرین، لعائن، کشف و شهود نفس، اختیاری بودن عدالت و جور، فلسفه عشق.

موضوعات مقاله پنجم: انواع عشق، اسباب محبت، عشق الهی، عشق لوامه، عشق نیکان، محبت فرزندی و پدری، محبت بنده به آفریدگار، محبت حکیمان، شرّیر وخیّر، نظر فلاسفه در صداقت، انتخاب دوست، گزینش دوست، حقوق دوست، عوامل تباهی فضائل، مراتب مردم در فضیلت و سعادت.

موضوعات مقاله ششم: تندرستی، بیماری‌های تن، پای‌بندی‌های نظری وعملی، سعادت ظاهری ملوک، نظریه کندی در خصوص نفس، محاسبه نفس.

موضوعات مقاله هفتم: روان پزشکی، انگیزه خشم و درمان غضب، گستاخی وترس، عجب وافتخار، شوخی، سرگردانی، نیرنگ، ستم، شجاعت، عزت نفس، توصیه حکماء در خصوص مرگ، دلایل ترس از مرگ، درمان غم، سخن کندی در باره غم.

کتاب کم نظیر تهذیب الاخلاق با برگردان فارسی «پیرایه جان»، پیوند میان نظرات فلاسفه اخلاق‌گرای یونان و آرای متقن اسلامی است که از یک شعور و وجدان بشری و سرشتی آگاه با پشتوانه و تجربه‌های علمی و عملی نگارنده به تحریر در آمد. مؤلف با داشتن قلمی عزتمند در یک منهج و شیوه علمی، موضوعات اخلاق و اسباب پیراهیدن را به خواننده انتقال داده است.

علاقه مندان جهت دسترسی و خرید کتاب پیرایه جان (ترجمه تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق ابن مسکویه) می‌توانند به سایت فروشگاه اینترنتی انتشارات آیت اشراق به نشانی https://ayateeshraq.com مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

انتشارات آیت اشراق

کتابسرای اشراق در فضای لهیب طعنه‌ها و هجمه‌ها بر علیه کتب عرفانی و فلسفی در قم در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و بصورت تخصّصی در زمینه کتب عرفانی و فلسفی و اخلاقی شروع به فعالیت نمود و تلاش کرد دلبری این موضوعات را در عرصه فرهنگ پررنگ‌تر نماید. بعد از ۱۵ سال کسب تجربه در امر کتابفروشی در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ مجوز نشر به نام “آیت اشراق” با محوریّت کتب علوم عقلی و عرفانی شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نشریات و کتاب